Bře 122018
 

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákonač. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2018/2019 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2018, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte,občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem si můžete vyzvednout v týdnu od 16. 4. 2018 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.