Bře 252019
 

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 7. 5. 2019 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol podle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2019/2020 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2019, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 15. 4. 2019 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

 

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.