Dub 142020
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Na základě výše uvedeného opatření ze dne 3. 4. 2020 a příslušných ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude probíhat 2. – 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Původní průběh zápisu dne 5. 5. 2020 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin je z výše uvedených důvodů zrušen.

Postup při podávání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“:

 1. Vyplňte formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který je ke stažení na webu školy (v sekci Dokumenty ke stažení), pokud nemáte možnost stažení a tisku, dohodněte si vyzvednutí formuláře s ředitelkou školy na emailové adrese mskravare@kravare.cz nebo na telefonním čísle 777 422 567 v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin.
 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a níže uvedené přílohy podejte v období od 2. 5. do 16. 5. 2020

Možnosti způsobů podání žádosti:

 1. do datové schránky školy ID: w94ktgc
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu mskravare@kravare.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)
 3. poštou na adresu: MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, Petra z Kravař 3165/9, Kravaře, 747 21
 4. osobní podání do schránky u mateřské školy, která bude k těmto účelům umístěna dne 5. 5. 2020 od 7.00 do 15.30 hodin u ředitelny MŠ na ulici Petra z Kravař – schránka bude označena nápisem „Zápis 2020/2021“ (všechny dokumenty vložte do obálky a zalepte).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat tyto přílohy:

 1. Vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
 2. Prohlášení, že je dítě řádně očkováno – formulář je ke stažení na webu (v sekci Dokumenty ke stažení), pokud nemáte možnost stažení a tisku, dohodněte si vyzvednutí formuláře s ředitelkou školy na emailové adrese mskravare@kravare.cz nebo na telefonním čísle 777 422 567 v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin.
 3. Kopii očkovacího průkazu dítěte, které žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 4. Kopii rodného listu dítěte
 5. Evidenční list dítěte – formulář je ke stažení na webu (v sekci Dokumenty ke stažení), pokud nemáte možnost stažení a tisku, dohodněte si vyzvednutí formuláře s ředitelkou školy na emailové adrese mskravare@kravare.cz nebo na telefonním čísle 777 422 567 v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin.

Vše čitelně vyplňte a podepište!!!!

Po obdržení a zpracování Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání školou, vám na e-mail, který uvedete v kontaktech v žádosti, zašleme registrační číslo žádosti a další informace.

V Kravařích 6. 4. 2020                                               Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.