Kvě 182020
 

Od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu.

Rozhodli jsme se, že na rozdíl od některých MŠ, nebudeme formálně omezovat docházku dětí podle věku, podle zaměstnanosti rodičů, podle toho, zda je některý z rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené ani podle toho, zda je doma starší sourozenec, který nedochází do školy. Přesto Vás prosíme, abyste důkladně zvážili potřebnost docházky Vašeho dítěte a dávali děti do MŠ na nezbytně nutnou dobu. Můžete využít docházku jen v některé dny nebo jen na dopoledne. Snížením počtu dětí také snížíme riziko nákazy.

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Nezapomeňte dětem přihlásit stravu. Stravu musíte přihlásit nejpozději v pátek 22. 5. 2020 do 10 hodin. Pokud nebude mít dítě nahlášenou stravu nemůže být do MŠ  přijato!!!

Podmínky pro provoz s důrazem na ochranu zdraví všech účastníků vzdělávání v MŠ Kravaře, Petra z Kravař příspěvková organizace si přečtěte zde:

Podmínky pro provoz MŠ Kravaře_mimořádné opatření

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ochraně zdraví si přečtěte zde:

Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Při prvním vstupu do MŠ odevzdají rodiče vyplněný formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (s aktuálním datem), který přikládám v příloze, a bude také k dispozici v šatnách jednotlivých tříd:

Čestné prohlášení

Mateřská škola se postupně připravuje na obnovení provozu tak, abychom  dodrželi všechny podmínky pro ochranu zdraví dětí, zaměstnanců i Vás rodičů… Ale potřebujeme zejména Vaši pomoc a ohleduplnost. Prosím, zvažte nutnost přítomnosti Vašeho dítěte ve školce, omezte maximálně délku jejich pobytu. Věřím, že je epidemie na ústupu a situace se normalizuje, ale odborníci stále varují před druhou vlnou.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.