Bře 092021
 

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne

ve středu 5. 5. 2021 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona je obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.1/2020 stanoven školský obvod mateřských škol zřízených městem Kravaře, který tvoří území města Kravaře. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu, se pro školní rok 2021/2022 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2021, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem a evidenční list dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 12. 4. 2021 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Více informací o organizaci zápisu najdete v dubnu na webových stránkách MŠ.

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.