Dub 112021
 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6.15 do 9 hodin. Testovací místnost se nachází v areálu MŠ, vchod od kostela (označeno šipkami).

Pokud tyto dny dítě v MŠ nebude, bude testováno první den jeho nástupu a pak opět dle rozvrhu – např.: pokud dítě nastoupí do MŠ ve středu, bude se testovat ve středu – v první den nástupu a pak ve čtvrtek – podle plánu

Pokud ve dnech testování (tj. pondělí a čtvrtek) místo zákonného zástupce přivede do MŠ jiná pověřená osoba, musí mít tato osoba  písemné pověření zákonného zástupce k asistenci při provádění testu a zároveň s touto asistencí souhlasit !!!!!!! Pověření si můžete stáhnout zde: Pověření k zastupování zákonného zástupce při testování

Test se provádí tzv. samoodběrem. Je nutné postup nastudovat prostřednictvím videa – viz odkaz níže.

Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu samotestování :  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Všichni přítomní mají po celou dobu testování správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Po celou dobu testování Vám budou nápomocni zaměstnanci MŠ 🙂

Postup testování:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky,
  aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní
  dírky.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
 • a otočte jej asi 10x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Plakátek si můžete stáhnout zde: Postup testování_leták

Pokud bude test pozitivní v pondělí, budete neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který dítě vyšle na PCR test. Pokud bude negativní, dítě může nastoupit do MŠ
s prokázáním negativního PCR testu. Do té doby do vzdělávání nemůže být přijato. Ostatní děti se mohou účastnit vzdělávání.
Pokud bude test pozitivní ve čtvrtek, budete postupovat stejně jako v pondělí, avšak ostatní děti z dané třídy nemohou zůstat v MŠ. Jejich rodiče budou kontaktováni a
jejich povinností je zajistit vyzvednutí dítěte v co nejkratší době a ponechání si ho doma až do výsledků PCR testu daného dítěte. V případě, že PCR test daného dítěte bude
negativní, mohou všechny děti opět nastoupit do MŠ, v případě, že bude pozitivní, ředitelka školy nahlásí jména dětí KHS.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách: Přehled návazných postupů

Vážení rodiče, situace, která nás čeká zítra a v dalších dnech je pro všechny nová a věřím, že ji společnými silami zvládneme v co největší pohodě a usnadníme tak návrat našim dětem mezi kamarády do školky 🙂

Za kolektiv MŠ Blanka Postulková

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.