Dub 082021
 

Dle aktuálních vládních nařízení Vám oznamuji, že od 12.4.2021 mohou do MŠ nastoupit děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti narozené do 31. 8. 2015) a děti, na které se nevztahuje povinná předškolní docházka, a to v případě, když jeden ze zákonných zástupců pracuje v níže uvedených profesích a tuto skutečnost doloží potvrzením zaměstnavatele. V případě, že budete mít o umístění Vašeho dítěte zájem, prosím o okamžité nahlášení z důvodu zajištění provozu školy dle vládních nařízení.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.” (Zdroj: Manuál k provozu škol vydaný 6.4.2021)

 

Všichni kdo vstupují do budovy MŠ musí mít respirátor. Děti, které do MŠ dochází, respirátor, roušku ani jinou ochranu úst mít během pobytu v MŠ nemusí.

 

Všechny děti se budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat neinvazními antigenními testy. Testovací místnost se nachází v areálu MŠ, vchod od kostela (označeno šipkami).

Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu samotestování :  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: Mimořádné opatření k testování žáků ve školách

S testováním pomůžou dětem zákonní zástupci, nebo osoby s písemným pověřením zákonného zástupce.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu (v ředitelně MŠ).

Děti, které se nebudou účastnit povinného vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budou omluveny a nemají nárok na poskytování distančního vzdělávání (přesto předpokládám, že dále budeme nabízet těmto dětem náměty na činnost).

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ochraně zdraví si přečtěte zde:  Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Mateřská škola se postupně připravuje na obnovení provozu tak, abychom  dodrželi všechny podmínky pro ochranu zdraví dětí, zaměstnanců i Vás rodičů… Ale potřebujeme zejména Vaši pomoc a ohleduplnost.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Další informace a odpovědi na nejčastější otázky najdete zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Blanka Postulková a kolektiv MŠ

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.