Srp 312021
 

V souvislosti s epidemiologickou situací je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření:

  • Do budovy školy mohou vstoupit pouze osoby nevykazující infekční onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota atd.)
  • Žádáme rodiče a ostatní návštěvníky školy, aby si vzápětí po vstupu do budovy dezinfikovali ruce.
  • Pobyt zákonných zástupců a pověřených osob omezte na nezbytně nutnou dobu.
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Více si přečtěte zde:

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ KRAVAŘE PRO ŠK. ROK 2021_2022

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

MANUÁL MŠMT OD 1.9.2021

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost jakýmkoliv sebemenším příznakům nemoci  a dítě s těmito příznaky do mateřské školy nevodili.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Za kolektiv MŠ Blanka Postulková

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.