Informace k platbám úplaty za předškolní vzdělávání

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k platbám úplaty za předškolní vzdělávání
Čvn 072020
 

MŠ byla v březnu otevřena do 16. 3. 2020 , od 17. 3. 2020 byl provoz MŠ přerušen – mimo provoz byla víc než 5 pracovních dnů v měsíci, z toho důvodu budou zákonní zástupci hradit pouze poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen PV).

V provozu byla MŠ 11 dní z 22 pracovních dnů, což je polovina. Za březen byla stanovena úplata za PV na 150,- Kč.

V dubnu byl provoz MŠ přerušen, rodiče úplatu za PV za tento měsíc hradit nebudou.

V květnu byla MŠ v provozu 5 dnů – úplata za PV je stanovena na 75,- Kč (platí všechny děti kromě předškoláků).

V červnu se platí úplata za PV v plné výši – 300,- Kč (platí všechny děti kromě předškoláků).

V červenci se platí úplata za PV v plné výši – 300,- Kč. Úplatu platí jen děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz (předškoláci neplatí). Úplatu nebudou platit děti, které budou řádně odhlášeny z prázdninové docházky nejpozději do 30. 6. 2019.

V srpnu 2020 se úplata za PV neplatí (přerušen provoz MŠ).

Přeplatky budou vráceny na začátku září 2020.

Změna termínu přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna termínu přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin
Čvn 012020
 

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje změnu v termínu přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin. Po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka o prodloužení prázdninového provozu o 2 týdny. Tímto krokem chceme zmírnit dopady uzavření MŠ v době nouzového stavu a vyjít tak vstříc zejména zaměstnaným rodičům.

V Mateřské škole Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace bude provoz přerušen v době  od  3. srpna 2020 do 31. srpna 2020.

V době přerušení provozu MŠ se bude provádět plánovaná údržba, malování třídy Jablíčko, výměna podlahové krytiny, instalace nového herního prvku na zahradě a velký úklid. Dále budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Od 17.srpna 2020 do 31.srpna 2020 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

1. července 2020 – 31. července  2020 je mateřská škola v provozu – úplatu neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.

Nahlášené a předem neomluvené děti platí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc červenec v plné výši !!!!

Omluvit je důležité nejpozději do 30. 6. 2020.

Upozornění –  nikdo neplatí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc srpen – MŠ není v provozu.

Rozhodnutí o nepřijetí

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí o nepřijetí
Čvn 012020
 

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v ředitelně mateřské školy v pondělí 1. 6. 2020 od 7 do 14 hodin.

Mateřská škola má naplněnou kapacitu a více dětí přijmout nemůže, nabízíme Vám proto možnost umístit Vaše dítě v MŠ Šrámkova Opava.

Kontakt na paní ředitelku:  Bc. Sylvie Graf, tel. 730 897 897,  734 820 733

Věřím, že Vám to pomůže vyřešit případné těžkosti spojené s nepřijetím Vašeho dítěte v naší mateřské škole.

Bc. Blanka Postulková

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem
Čvn 012020
 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 pod přiděleným registračním číslem

V případě, že Vaše dítě bylo přijato a vy se rozhodnete, že nastoupí do jiné MŠ  informujte prosím o této skutečnosti ředitelku MŠ.

ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZKY !!!!!!!!!!!!!!

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 31. 8. 2020 v 15 hodin v jednotlivých třídách. Dostavte se prosím jen jeden zákonný zástupce a bez dětí. Účast je nutná !!!

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ:

tel.č.: 777 422 567

e-mail: mskravare@kravare.cz

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OBNOVENÍ PROVOZU MŠ
Kvě 182020
 

Od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu.

Rozhodli jsme se, že na rozdíl od některých MŠ, nebudeme formálně omezovat docházku dětí podle věku, podle zaměstnanosti rodičů, podle toho, zda je některý z rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené ani podle toho, zda je doma starší sourozenec, který nedochází do školy. Přesto Vás prosíme, abyste důkladně zvážili potřebnost docházky Vašeho dítěte a dávali děti do MŠ na nezbytně nutnou dobu. Můžete využít docházku jen v některé dny nebo jen na dopoledne. Snížením počtu dětí také snížíme riziko nákazy.

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Nezapomeňte dětem přihlásit stravu. Stravu musíte přihlásit nejpozději v pátek 22. 5. 2020 do 10 hodin. Pokud nebude mít dítě nahlášenou stravu nemůže být do MŠ  přijato!!!

Podmínky pro provoz s důrazem na ochranu zdraví všech účastníků vzdělávání v MŠ Kravaře, Petra z Kravař příspěvková organizace si přečtěte zde:

Podmínky pro provoz MŠ Kravaře_mimořádné opatření

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ochraně zdraví si přečtěte zde:

Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Při prvním vstupu do MŠ odevzdají rodiče vyplněný formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (s aktuálním datem), který přikládám v příloze, a bude také k dispozici v šatnách jednotlivých tříd:

Čestné prohlášení

Mateřská škola se postupně připravuje na obnovení provozu tak, abychom  dodrželi všechny podmínky pro ochranu zdraví dětí, zaměstnanců i Vás rodičů… Ale potřebujeme zejména Vaši pomoc a ohleduplnost. Prosím, zvažte nutnost přítomnosti Vašeho dítěte ve školce, omezte maximálně délku jejich pobytu. Věřím, že je epidemie na ústupu a situace se normalizuje, ale odborníci stále varují před druhou vlnou.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Moje rodina

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Moje rodina
Kvě 182020
 

Každý rok v květnu si ve školce povídáme o rodině.

 

Ze všeho mám nejraději,

Když se máma s tátou smějí.

Mám je rád a oni mě,

patříme si vzájemně.

 

Připravili jsme pro Vás úkoly na téma MOJE RODINA:  MOJE RODINA

Geometrické tvary

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Geometrické tvary
Kvě 122020
 

TVARY

Tvary nejsou žádná věda,

zná je Pepík, Terka, Eda.

Čtverec to je žlutý dům,

moc se líbí sousedům.

Trojúhelník to je střecha,

skáče po ní velká blecha.

Obdélník je komínek,

stavěl ho náš tatínek.

Kruh je žluté sluníčko,

usmívá se maličko.

Ovál to je rybníček,

plný mrštných rybiček.

 

Úkoly stahujte zde:  Geometrické tvary – úkoly

Vaši aktivitu můžete zdokumentovat a fotky nám pošlete na mskravare@kravare.cz

Z došlých fotografií vytvoříme galerii a zveřejníme na www.mskravare.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky 🙂

 

Развивающие геометрические фигурки для детей своими руками.Aplikace geometrických tvarů na letní téma. Aplikační třída ve ...Aplikace z obrázků barevného papíru. Obrázky zvířat z ...

DEN MATEK

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN MATEK
Kvě 092020
 

Přejeme všem maminkám…

TD: Krásný Den matek!

Milé děti a tatínci (dědečci, strejdové…),
tuto neděli slaví všechny maminky, babičky i prababičky svátek.
Připravte pro ně společně překvapení: můžete vyrobit přání,
nakreslit originální obrázek, upéct (koupit) nějakou tu dobrotu,
uvařit sváteční oběd, vymyslet výlet….

Maminky budou mít určitě radost z nějaké kytičky a milého objetí.
Užijte si spolu krásný DEN MATEK!

Časproděti.cz - 3x srdce z lásky aneb nápady na tvoření nejen na ...    valentýn, tvoření s dětmi, prstové barvy | Barvy, Přáníčka

Dopis pro rodiče

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopis pro rodiče
Kvě 052020
 

5. 5. 2020 najdete ve svých schránkách dopis. Prosím o součinnost při zjišťování počtu dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání po obnovení provozu MŠ.

Prosím o odevzdání Návratky do čtvrtku 7. 5. 2020 – osobně do schránky u MŠ, nebo emailem na mskravare@kravare.cz (návratku si můžete stáhnout z webových stránek MŠ).

Na základě Vašich odpovědí budeme připravovat organizaci provozu, se kterou Vás včas seznámíme prostřednictvím webových stránek www.mskravare.cz

 

Prostudujte si tento dokument: Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Dopis: Dopis pro rodiče

Návratka ke stažení: Návratka

 

Děkuji za spolupráci. Blanka Postulková

Tvoříte doma :-) :-) :-)

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tvoříte doma :-) :-) :-)
Kvě 052020
 

Děkujeme za Vaše fotky a milé pozdravy 🙂

Pozdrav od Aničky ze třídy Květinka:

Ježibabky Anička z Květinky s bráchou Tobiaskem  vytvořili ježibabku z papíru a zdraví celou školičku 🙂

Pozdrav od Alexe ze třídy Hrušky:

Dobrý den,

zdravíme celou školku, hlavně třídu Hruška a oba králíčky Hopíky.
Moc děkujeme ze krásný dopis. Alex i Klaudi se s chutí pustili do plnění úkolů.
Alexovi se po školce stýská a doufá, že se ještě před koncem roku uvidíme.

Mějte se hezky

Alex Klemm s rodinou