DEN ZEMĚ

V PONDĚLÍ 29. 4. 2019 DOPOLEDNE PROBĚHNE

DEN ZEMĚ

VE SPOLUPRÁCI SE STUDENTY

MENDELOVA GYMNÁZIA V OPAVĚ.

PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ NEJPOZDĚJI V 8 HODIN VE SPORTOVNÍM OBLEČENÍ.

 V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBĚHNE AKCE V MŠ.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN ZEMĚ

Plavání pro předškoláky

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 10 lekcí po 45 minutách .

První lekce proběhne v pátek 26. 4. 2019, další lekce budou vždy  úterý v 9.15 – 10.00 hodin.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plavání pro předškoláky

ZÁPIS DO MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 7. 5. 2019 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol podle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2019/2020 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2019, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 15. 4. 2019 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

 

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO MŠ

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

proběhne

ve čtvrtek 28. 2. 2019 v 15.30 hodin v učebně třídy 1.B v budově ZŠ na ulici Komenského (vchod do MŠ, třída Motýlek)

Na programu budou základní informace o blížícím se zápisu do 1. třídy a diskuse

na téma školní zralost, školní připravenost.

Účast nutná!!!

Těšíme se na Vás.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Organizace provozu MŠ

V PRŮBĚHU JARNÍCH PRÁZDNIN, 11. 3. 2019 – 15. 3. 2019,

BUDE PROVOZ MŠ OMEZEN.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO A KVĚTINKA.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA, SLUNÍČKA 

TŘÍDA KVĚTINKA – DĚTI Z KVĚTINKY, HRUŠKY, BERUŠKY A MOTÝLKŮ

(PŘÍPADNOU ZMĚNU OZNÁMÍME)

TŘÍDA MOTÝLEK BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

PROSINEC V MŠ KRAVAŘE

Prosinec bývá v naší školičce plný radostných okamžiků. Všichni se těšíme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Těšení se na tyto svátky dětem jsme zpestřili nejrůznějšími činnostmi a akcemi, jako jsou výroba vánočních dekorací, návštěva Mikuláše, zapalování svíček na adventním věnci, trhání „Barborky“, společné zdobení stromečku, setkání s rodiči u vánočního stromečku ve školce, zpívání vánočních koled, tvořivé dílničky, psaní dopisu pro Ježíška, rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček z ořechových skořápek, pečení perníčků, vánoční úklid hraček ve třídách – a samozřejmě čekání na Ježíška…

3.prosince dopoledne nám ve školce kouzelník Aleš Krejčí „vykouzlil“ vánoční atmosféru svými kouzly, které zaujaly nejen děti, ale i paní učitelky. V podvečer jsme na zahradě mateřské školy rozsvítili stromeček, zazpívali jsme si vánoční písně a koledy, zahřáli se vánočním punčem a zahájili jsme tak adventní čas.

4.prosince přišel do školky Mikuláš a jeho pomocníci anděl a čert. Děti je potěšily pěknou písničkou, za kterou dostaly sladkou nadílku.

Děti ze tříd Beruška, Hruška a Motýlek se vydaly na výstavu betlémů do Velkých Hoštic. Na zámku je srdečně uvítaly hoštické seniorky.

Ve středu 19. 12. vyvrcholilo naše těšení na dárečky slavnostním vánočním dnem… Mateřskou školou zněly koledy a vonělo cukroví od maminek. Vánoční pohádku „O jedličce“ nám zahrály děti ze třídy Sluníčko. A nakonec se rozezněl zvoneček, který oznámil, že Ježíšek už dárečky doručil pod stromečky ve všech třídách.

Děkujeme zřizovateli Městu Kravaře, všem sponzorům z řad rodičů dětí naší mateřské školy za podporu v roce 2018 a manželům Chválovým za zajištění stromečku a vánočního punče. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

Děkujeme Vám za nápady, podněty, za pomoc při organizaci akcí pro děti, ale taky za slova chvály…

Přejeme všem úspěšnou cestu rokem 2019.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

PROŽIJTE POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

PLNÉ MILÝCH PŘEKVAPENÍ A RADOSTNÝCH SETKÁNÍ.

ZAMĚSTNANCI MŠ PETRA Z KRAVAŘ

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU

V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

27. 12. 2018 – 1. 1. 2019

BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

VE STŘEDU  2. 1. 2019 BUDE PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH TŘÍD PROBÍHAT VE TŘÍDĚ JABLÍČKO.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE

NA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V PONDĚLÍ 3. 12. 2018 V 16.15 HODIN

OD 16.45 PROBĚHNE ADVENTNÍ POSEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

PŘINESTE SI ZVONEČEK, ROZSVÍTÍME STROMEČEK

PROSÍME VYUŽIJTE K ZAPARKOVÁNÍ SVÝCH VOZIDEL OKOLNÍ ULICE  (NOVODVORSKÁ, NÁMĚSTÍ, NÁDRAŽNÍ…) PŘÍPADNĚ PŘIJĎTE PĚŠKY 🙂

ZAMEZÍTE TAK DOPRAVNÍM KOMPLIKACÍM PŘED MŠ.

DĚKUJEME

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Telefonní čísla do jednotlivých tříd

Třída Jablíčko – 558 844 434

Třída Květinka – 558 844 431

Třída Hruška – 558 844 432

Třída Sluníčko – 558 844 435

Třída Beruška – 558 844 433

Třída Motýlek – 777 422 515

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář