Namaluj svůj svět

1.9. 2018 proběhlo v Hlučíně vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj svůj svět, která je určena pro děti mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol na území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Motivem soutěže bylo zachytit každodenní život, zajímavosti, přírodní a kulturní krásy Hlučínska očima jeho nejmenších občanů, a to libovolnou výtvarnou technikou. Do soutěže se úspěšně zapojila také naše mateřská škola. Matouš Lefner ze třídy Beruška vyhrál 1. místo v kategorii MŠ Hlučínsko západ a stal se absolutním vítězem za celé Hlučínsko ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Poděkování patří taky paním učitelkám za přípravu a vedení dětí při tvorbě prací zapojených do soutěže.

Výstava prací bude k vidění v Kulturním domě Hlučín po celé září a následně na zámku v Kravařích.

Výsledky Namaluj svůj svět 09-2018

Blanka Postulková, ředitelka MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou v těchto dnech:

třída Květinka – středa, 12. 9. 2018

třída Sluníčko – čtvrtek, 13. 9. 2018

třída Beruška – pondělí, 17. 9. 2018

třída Hruška – úterý, 18. 9. 2018

třída Motýlek – středa, 19. 9. 2018

třída Jablíčko – čtvrtek, 20. 9. 2018

Prosíme Vás přijďte bez dětí.

Program:

Seznámení se školním řádem a s informacemi o ochraně osobních údajů

Organizační záležitosti – informace o provozu, nabídka kroužků aj.

Příspěvek rodičů

Informace učitelek o organizaci a programu třídy

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Usnadněte svým dětem nástup do MŠ

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, půjdeš d školky….“.

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, můžete být v MŠ jen chvíli a pak jít s dítětem domů apod.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

V PONDĚLÍ 3. 9. 2018 ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.

VŠECHNO V NAŠÍ ŠKOLIČCE UŽ JE PŘIPRAVENO NA PŘÍCHOD VAŠICH DĚTÍ.

POKUD VAŠE DÍTĚ NENASTOUPÍ 3. 9. 2018, ODHLASTE SI STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Milí rodiče a přátelé školy…

…nastává čas letních prázdnin a dovolených. Určitě se všichni těšíte.

Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.

Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.

Na ostatní se po prázdninách budeme těšit.

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.

Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU MŠ

V PRŮBĚHU HLAVNÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN,  2. 7. 2018 – 20. 7 2018, BUDE PROVOZ MŠ OMEZEN.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO, SLUNÍČKO A MOTÝLEK.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA A KVĚTINKY

TŘÍDA SLUNÍČKO – DĚTI ZE SLUNÍČKA, HRUŠKY A BERUŠKY

TŘÍDA MOTÝLEK – DĚTI Z MOTÝLKŮ A Z MŠ KOUTY

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC ČERVENEC 2018 JE 195,- Kč. PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 2. 7. 2018 A 9. 7. 2018 V ŘEDITELNĚ ŠKOLY, NEBO NA ÚČET ŠKOLY.

23. 7. 2018 – 31. 8. 2018 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

13. 8. 2018 – 31. 8. 2018 BUDOU NAHLÁŠENÉ DĚTI V MŠ KRAVAŘE –KOUTY.

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC SRPEN 2018 JE 195,- Kč.  PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 13. 8. 2018 V MŠ KRAVAŘE – KOUTY.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV si vyzvedněte v pátek 1. 6. 2018 od 7.00 do 13.00 v ředitelně MŠ. Případně Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Den Země se studenty Mendelova gymnázia v Opavě

Děkujeme paní Barboře Bitomské, která spolu se svými studenty připravila oslavu Dne Země pro děti ze všech tříd.

Den Země pro MŠ Kravaře

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Plavání pro předškoláky

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 8 lekcí po 45 minutách . Cena za celý plavecký kurz je 680,- Kč + cena za dopravu. Plavecká škola zajistí dopravce a oznámí cenu za dopravu po druhé lekci plavání.

Plavání bude probíhat vždy v pondělí od 9.15 do 10.00 hodin. První lekce proběhne 7. 5. 2018, poslední lekce bude 25. 6. 2018.  Pojedeme vlastním autobusem – v 8.45 odjezd od MŠ.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v době od 23. července do 31. srpna 2018.

V době uzavření MŠ se bude provádět plánovaná údržba, proběhne rekonstrukce sociálního zařízení pro dospělé ve třídách Květinka a Hruška, malování a velký úklid.

Od 13. 8. do 31. 8. 2018 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář