ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE

NA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V PONDĚLÍ 3. 12. 2018 V 16.15 HODIN

OD 16.45 PROBĚHNE ADVENTNÍ POSEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

PŘINESTE SI ZVONEČEK, ROZSVÍTÍME STROMEČEK

PROSÍME VYUŽIJTE K ZAPARKOVÁNÍ SVÝCH VOZIDEL OKOLNÍ ULICE  (NOVODVORSKÁ, NÁMĚSTÍ, NÁDRAŽNÍ…) PŘÍPADNĚ PŘIJĎTE PĚŠKY 🙂

ZAMEZÍTE TAK DOPRAVNÍM KOMPLIKACÍM PŘED MŠ.

DĚKUJEME

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Telefonní čísla do jednotlivých tříd

Třída Jablíčko – 558 844 434

Třída Květinka – 558 844 431

Třída Hruška – 558 844 432

Třída Sluníčko – 558 844 435

Třída Beruška – 558 844 433

Třída Motýlek – 777 422 515

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přihlášení do fotogalerie

Přístupové údaje do jednotlivých alb ve fotogalerii jsou zveřejněny v šatnách.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zájmové kroužky pořádané ve spolupráci s CVČ Kravaře

Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat do konce září na stránkách CVČ Kravaře:

www.cvckravare.cz

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Šachy do škol

Šachový kroužek pro  MŠ Kravaře

Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily.

Šachová hra není pouze zábavou, ale její pomocí lze získat nebo posílit několik velmi cenných schopností mysli, které se pak stanou návyky použitelnými při každé příležitosti.

  • Předvídavosti, jež hledí do blízké budoucnosti a zvažuje následky, jaké může přinést nějaká akce.
  • Pozornosti, jež zkoumá celou šachovnici čili scénu akce: vzájemný poměr několika figur a jejich situaci. Zlepšuje se schopnost řešit problémy.
  • Opatrnosti, nevykonávat tahy zbrkle. Učí tvořit plány a prognózy.
  • Šachy zlepšuje paměť, rozvíjí tvořivost a originalitu.

Kroužek bude probíhat v MŠ (45min/týdně), a je bez poplatku.

Počet míst je omezen a je třeba předem dítě přihlásit – nejpozději do středy 26. 9. 2018 (přihlášky si vyzvednete u p.uč. ve třídách).

Pro každou dvojici bude připravena šachovnice a další materiály.

Hodiny povede trenér 3. třídy Tomáš Glabasňa,
pro případné informace volejte 773 909 113

Více informací o projektu:

Šachy do škol – kroužky v Českých Budějovicích

Šachy do škol v Sama doma na ČT1

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Namaluj svůj svět

1.9. 2018 proběhlo v Hlučíně vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj svůj svět, která je určena pro děti mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol na území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Motivem soutěže bylo zachytit každodenní život, zajímavosti, přírodní a kulturní krásy Hlučínska očima jeho nejmenších občanů, a to libovolnou výtvarnou technikou. Do soutěže se úspěšně zapojila také naše mateřská škola. Matouš Lefner ze třídy Beruška vyhrál 1. místo v kategorii MŠ Hlučínsko západ a stal se absolutním vítězem za celé Hlučínsko ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Poděkování patří taky paním učitelkám za přípravu a vedení dětí při tvorbě prací zapojených do soutěže.

Výstava prací bude k vidění v Kulturním domě Hlučín po celé září a následně na zámku v Kravařích.

Výsledky Namaluj svůj svět 09-2018

Blanka Postulková, ředitelka MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou v těchto dnech:

třída Květinka – středa, 12. 9. 2018

třída Sluníčko – čtvrtek, 13. 9. 2018

třída Beruška – pondělí, 17. 9. 2018

třída Hruška – úterý, 18. 9. 2018

třída Motýlek – středa, 19. 9. 2018

třída Jablíčko – čtvrtek, 20. 9. 2018

Prosíme Vás přijďte bez dětí.

Program:

Seznámení se školním řádem a s informacemi o ochraně osobních údajů

Organizační záležitosti – informace o provozu, nabídka kroužků aj.

Příspěvek rodičů

Informace učitelek o organizaci a programu třídy

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Usnadněte svým dětem nástup do MŠ

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, půjdeš d školky….“.

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, můžete být v MŠ jen chvíli a pak jít s dítětem domů apod.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

V PONDĚLÍ 3. 9. 2018 ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.

VŠECHNO V NAŠÍ ŠKOLIČCE UŽ JE PŘIPRAVENO NA PŘÍCHOD VAŠICH DĚTÍ.

POKUD VAŠE DÍTĚ NENASTOUPÍ 3. 9. 2018, ODHLASTE SI STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU MŠ

V PRŮBĚHU HLAVNÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN,  2. 7. 2018 – 20. 7 2018, BUDE PROVOZ MŠ OMEZEN.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO, SLUNÍČKO A MOTÝLEK.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA A KVĚTINKY

TŘÍDA SLUNÍČKO – DĚTI ZE SLUNÍČKA, HRUŠKY A BERUŠKY

TŘÍDA MOTÝLEK – DĚTI Z MOTÝLKŮ A Z MŠ KOUTY

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC ČERVENEC 2018 JE 195,- Kč. PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 2. 7. 2018 A 9. 7. 2018 V ŘEDITELNĚ ŠKOLY, NEBO NA ÚČET ŠKOLY.

23. 7. 2018 – 31. 8. 2018 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

13. 8. 2018 – 31. 8. 2018 BUDOU NAHLÁŠENÉ DĚTI V MŠ KRAVAŘE –KOUTY.

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC SRPEN 2018 JE 195,- Kč.  PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 13. 8. 2018 V MŠ KRAVAŘE – KOUTY.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV si vyzvedněte v pátek 1. 6. 2018 od 7.00 do 13.00 v ředitelně MŠ. Případně Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář