ORGANIZACE PROVOZU MŠ

PROVOZ V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN, 14. 8. – 1. 9. 2017

BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH KVĚTINKA A HRUŠKA

TŘÍDA KVĚTINKA – DĚTI Z JABLÍČKA, SLUNÍČKA A MŠ KOUTY

TŘÍDA HRUŠKA – DĚTI Z KVĚTINKY, HRUŠKY A BERUŠKY

TŘÍDY JABLÍČKO, SLUNÍČKO, BERUŠKA A MOTÝLEK BUDOU Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENY.

ÚPLATA ZA PV SE BUDE VYBÍRAT 15. 8. 2017 A 22. 8. 2017V ŘEDITELNĚ MŠ.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Pohádkové dopoledne na kravařském zámku

Na přelomu května a června se děti z mateřské školy Petra z Kravař  vypravily na kravařský zámek, kde prožily dopoledne plné překvapení, které pro ně připravilo oddělení kultury a CVČ v Kravařích.

Děti se zábavnou formou dozvěděly různé zajímavosti o zámku, o jeho historii a poslechly si pověsti, které se k našemu zámku vztahují. Navštívily i zajímavou expozici historické lékárny a tajemnou komnatu alchymisty Sendivoje… Na jednotlivých stanovištích  plnily různé úkoly a nakonec našly poklad – „zlaté kačice“, které jsou podle pověsti  ukryté v zámeckém sklepení.

Všem zaměstnancům oddělení kultury a CVČ v Kravařích patří náš dík za milý a profesionální přístup k zajištění této zdařilé akce.

Bc. Blanka Postulková, MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Čím bys chtěl/a být, až vyrosteš?

Nad touto větou měly možnost popřemýšlet děti ze třídy Beruška.

Pod pokličku svého povolání nás nechali nakouknout někteří rodiče. Např. paní učitelka se svými žáky, kteří nám ukázali různé pokusy, hasič – předvedl hasičskou výzbroj, zubařka nám ukázala, jak se správně  starat o zoubky a záchranář předvedl první pomoc. Tímto moc děkujeme, paní Bitomské, panu Glabasniovi, paní Hallerové, paní Koneczné, paní Kozelské  a panu Stoškovi za zajímavé ukázky své práce a čas, který nám věnovali.

Kateřina Hahnová, třída Beruška

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v době od 3. července do 11. srpna 2017.

V době uzavření MŠ se bude provádět  rekonstrukce sociálních zařízení a šaten zaměstnanců, plánovaná údržba a velký úklid. Dále budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Rozhodnutí o přijetí dítěte k PV

Seznam přijatých dětí

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV si můžete vyzvednout dnes, 2. 6. 2017 v ředitelně MŠ do 13 hodin, nebo Vám bude zasláno poštou.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

DEN ZEMĚ

Den Země je den věnovaný naší planetě a každoročně se koná 22. dubna.  Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující  na dopady ničení životního prostředí . Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.  Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve zhruba 193 státech světa.

Také děti, rodiče a pedagogové z MŠ Petra z Kravař se každoročně připojují k oslavám tohoto svátku. Letos připravili projekt nazvaný „Putování kapky vody“. Cílem celého projektu bylo seznámit děti s potřebou vody pro život a s ochranou vodních zdrojů před znečištěním.

Celotýdenní projekt, během kterého se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě, experimentovaly s vodou, povídaly si o vodě, zpívaly o vodě, vyvrcholil společným putováním za kapkou vody. Během pátečního dopoledne si děti na několika stanovištích vyzkoušely kouzla s vodou, malování vodou, společně s vodníkem vyčistily  studánku, seznámily se s vodními živočichy a zhlédly pohádku „O rybáři a zlaté rybce“… Na organizaci  akce se také nemalou měrou podíleli někteří rodiče. Právem jim patří naše poděkování za čas, který dětem věnovali.

IMG_20170421_101557

IMG_20170421_095116

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 10 lekcí po 45 minutách . Cena za celý plavecký kurz je 770,- Kč + cena za dopravu. Plavecká škola zajistí dopravce a oznámí cenu za dopravu po druhé lekci plavání.

Plavání bude probíhat vždy v úterý od 10.00 do 10.45 hodin. První lekce proběhne 25. 4. 2017, poslední lekce bude 27. 6. 2017.  Pojedeme vlastním autobusem – v 9.40 odjezd od MŠ.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Plavání

Plavání1

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

VELIKONOCE NA ZÁMKU

plakát_Velikonoce_2017

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přání ke Dni učitelů

Vážené kolegyně,

28. března si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tento den patří všem pedagogům…

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti děláte. Práce učitelky má radostné, ale i těžké chvíle. A právě teď Vám chci ze srdce popřát, aby se ty těžké chvíle z Vašeho povolání vytratily a aby těch usměvavých bylo co nejvíce…

Blanka Postulková, ředitelka školy

1157456_Srdce_ruze_main_large

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zápis do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte.

Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2017/18 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 4 roky k 31.8.2017, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem.

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 18. 4. 2017 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ –www.mskravare.cz.

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

skolka-10236-image2

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář