Rozhodnutí o přijetí dítěte k PV

Seznam přijatých dětí

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV si můžete vyzvednout dnes, 2. 6. 2017 v ředitelně MŠ do 13 hodin, nebo Vám bude zasláno poštou.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

DEN ZEMĚ

Den Země je den věnovaný naší planetě a každoročně se koná 22. dubna.  Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující  na dopady ničení životního prostředí . Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.  Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve zhruba 193 státech světa.

Také děti, rodiče a pedagogové z MŠ Petra z Kravař se každoročně připojují k oslavám tohoto svátku. Letos připravili projekt nazvaný „Putování kapky vody“. Cílem celého projektu bylo seznámit děti s potřebou vody pro život a s ochranou vodních zdrojů před znečištěním.

Celotýdenní projekt, během kterého se děti seznámily s koloběhem vody v přírodě, experimentovaly s vodou, povídaly si o vodě, zpívaly o vodě, vyvrcholil společným putováním za kapkou vody. Během pátečního dopoledne si děti na několika stanovištích vyzkoušely kouzla s vodou, malování vodou, společně s vodníkem vyčistily  studánku, seznámily se s vodními živočichy a zhlédly pohádku „O rybáři a zlaté rybce“… Na organizaci  akce se také nemalou měrou podíleli někteří rodiče. Právem jim patří naše poděkování za čas, který dětem věnovali.

IMG_20170421_101557

IMG_20170421_095116

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 10 lekcí po 45 minutách . Cena za celý plavecký kurz je 770,- Kč + cena za dopravu. Plavecká škola zajistí dopravce a oznámí cenu za dopravu po druhé lekci plavání.

Plavání bude probíhat vždy v úterý od 10.00 do 10.45 hodin. První lekce proběhne 25. 4. 2017, poslední lekce bude 27. 6. 2017.  Pojedeme vlastním autobusem – v 9.40 odjezd od MŠ.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Plavání

Plavání1

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

VELIKONOCE NA ZÁMKU

plakát_Velikonoce_2017

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přání ke Dni učitelů

Vážené kolegyně,

28. března si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, tento den patří všem pedagogům…

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti děláte. Práce učitelky má radostné, ale i těžké chvíle. A právě teď Vám chci ze srdce popřát, aby se ty těžké chvíle z Vašeho povolání vytratily a aby těch usměvavých bylo co nejvíce…

Blanka Postulková, ředitelka školy

1157456_Srdce_ruze_main_large

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zápis do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte.

Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2017/18 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 4 roky k 31.8.2017, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem.

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 18. 4. 2017 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ –www.mskravare.cz.

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

skolka-10236-image2

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Maškarní ples

Na konci února si děti ve všech třídách užily dopoledne plné tance a soutěží. Rodiče dětem připravili krásné masky princezen, ledových královen, kovbojů, indiánů… Nechybělo ani losování tomboly a malé občerstvení.

Maškarní ples - třída - Hruška                  Maškarní ples- třída SluníčkoMaškarní ples - třída Jablíčko

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Motýlci na myslivecké chatě

Pan Roman Křesťan pozval děti za třídy Motýlek na mysliveckou chatu v Kravařích, kde si spolu povídali o myslivosti. Děkujeme manželům Křesťanovým za organizaci vycházky do přírody.

paní učitelky Veronika Hallerová a Markéta Raabová

Pan Roman Křesťan pozval děto ze třídy Motýlek na mysliveckou chatu, kde si povídali o myslivosti

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

JARNÍ PRÁZDNINY

ORGANIZACE PROVOZU MŠ

 PROVOZ V PRŮBĚHU JARNÍCH PRÁZDNIN, 27. 2. – 3. 3. 2017, BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO A KVĚTINKA.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA, SLUNÍČKA A MOTÝLKŮ

TŘÍDA KVĚTINKA – DĚTI Z KVĚTINKY, HRUŠKY A BERUŠKY

(PŘÍPADNOU ZMĚNU OZNÁMÍME)

DOCHÁZKU DĚTÍ NAHLASTE UČITELKÁM VE TŘÍDĚ NEJPOZDĚJI DO 22. 2. 2017.

TŘÍDA MOTÝLEK BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Prosinec v naší školičce

Adventní dny bývají v naší školičce plné radostných okamžiků…

Zpočátku  si  děti se svými učitelkami vyrobily adventní věnec, na kterém postupně zapalovaly svíčky… V pondělí 5. 12. 2015 naši školičku navštívil  Mikuláš a jeho pomocníci, anděl a čerti. Děti jim zazpívaly pěknou písničku a dostaly sladkou nadílku. Ve středu 7. 12. 2016 jsme prožili po čertech prima dopoledne s interaktivním divadélkem.

A to nebylo zdaleka všechno.

Předškoláci si ve Slezském muzeu v Opavě připomněli lidové tradice, které se pojí s Vánocemi, vyrobili si papírovou hvězdu a prohlédli si poutavou expozici muzea.

Paní učitelky připravily několik zdařilých akcí s rodiči – výlet na výstavu betlémů na zámku ve Velkých Hošticích, vánoční tvořivé dílničky a posezení u vánočního stromečku v jednotlivých třídách.

V každé třídě si děti nastrojily vánoční stromečky a Ježíšek jim pak nadělil krásné překážkové dráhy a náčiní ke cvičení, nejrůznější stavebnice, puzzle, společenské hry, auta a spoustu jiných hraček.

Děkujeme zřizovateli Městu Kravaře a všem sponzorům z řad rodičů dětí naší mateřské školy za finanční podporu v roce 2016 a těšíme se na další spolupráci v novém roce. Přejeme všem úspěšnou cestu rokem 2017.

Bc. Blanka Postulková, MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář