Důležité dokumenty ke stažení


 Školní řád stahujte zde
Směrnice o zabezpečení vstupů do budovy školy proti vniknutí cizí osoby stahujte zde
Informace pro rodiče stahujte zde
Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zápis pro školní rok 2019/2020
Žádost o přijetí dítěte_2019

Žádost vytiskněte oboustranně na jeden list papíru.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání – informace pro rodiče vydané MŠMT stahujte zde

Komentáře nejsou povoleny.