Důležité dokumenty ke stažení


 Školní řád stahujte zde
Směrnice o zabezpečení vstupů do budovy školy proti vniknutí cizí osoby stahujte zde
Informace pro rodiče stahujte zde

Zápis pro školní rok 2018/2019
Žádost o přijetí dítěte_2018

Pokud si budete tisknout žádost o přijetí, vytiskněte oboustranně na jeden list papíru a nechte potvrdit od lékaře.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ_2018
Povinné předškolní vzdělávání – informace pro rodiče vydané MŠMT stahujte zde

Komentáře nejsou povoleny.