Projekty

 
Spirála 2014/2015 Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy
Cesta 1.1.2017 – 31.12.2020 Projekt CESTA se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.
Poznáváme svět 24.3.2017 – 3.3.2019 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt umožňuje personální posílení o školního asistenta v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Poznáváme svět II 1.1.2019 – 31.12.2020 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Projekt umožňuje personální posílení o školního asistenta v mateřské škole. Důležitou
oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Přírodní zahrada aneb Příroda blíže dětem Obsahem předkládaného projektu je přebudovat část areálu MŠ na přírodní zahradu, kde se děti budou formou přirozených aktivit a většího kontaktu s přírodním prostředím seznamovat s prvky a jevy živé i neživé přírody, objevovat, pozorovat, zažívat všemi smysly, spolupracovat a rozvíjet svou fantazii.
Poznáváme svět III 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení a podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Projekt umožňuje personální posílení o školního asistenta v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
MAP – Místníakční plán, MAP II – Místní akční plán II a MAP III – Místní akční plán III Tvorba dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby
každého žáka. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a
zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání.
OKAP II Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II).

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi.