KVĚTINKA

 

Vaše děti učí paní učitelka Bc. Kamila Malchárková Theuerová  a paní učitelka Gabriela Hahnová.

O čistotu a výdej stravy ve třídě se stará paní Věra Taborová.