KVĚTINKA

 

Vaše děti učí paní učitelka Charlotte Řeháčková a paní učitelka Gabriela Hahnová.

O čistotu třídy se stará paní Jiřina Lehnertová.