VČELKA

 

Vaše dětí učí paní učitelka Bc. Veronika Hallerová – zástupkyně ředitelky MŠ, paní učitelka Kateřina Dřizgevičová a paní učitelka Veronika Pfeilerová.

O čistotu a výdej stravy se stará paní Věra Křesťanová.