SLUNÍČKO

 

Vaše děti učí paní učitelka Kateřina Hahnová a paní učitelka Michaela Peterková. 

O čistotu ve třídě se stará paní Gabriela Ignácová.