SLUNÍČKO

 

Vaše děti učí paní učitelka Bc. Markéta Chalupová a paní učitelka Lucie Baranková. 

O čistotu a výdej stravy ve třídě se stará paní Gabriela Ignácová.