Stravování

 

Objednávání stravy přes internet.
Návod na objednávání stravy pomocí SMS zprávy.

Majitelé chytrých telefonů se systémem Android si mohou stáhnout aplikaci do telefonu.


Od 1. září 2015 dochází ve Školní jídelně při Základní škole v Kravařích k následujícím změnám:

Od 3. 9. 2015 je zavedeno objednávání stravy přes internet (www.strava.cz). Přístupovým heslem strávníka je jeho variabilní symbol a jméno.

Příklad:
Jméno: Nováková Jana
Variabilní symbol: 5589

Vyplním tabulku, kde uvedu číslo jídelny 0800
Jméno: novakova.jana
Heslo 5589

Tímto se dostanu na stránky našeho objednávkového systému a mohu si odhlásit nebo přihlásit stravu na období, které mi systém nabídne. Po vstupu do systému si změňte přístupové heslo! Změna hesla je doporučením a prevencí před vstupem nepovolaných osob na objednávky a konto vašeho dítěte. Kliknutím na nastavení se zobrazí tabulka, ve které si změníte heslo a podle zvážení uvedete svůj e-mail. Tak získáte všechny potřebné informace, které se týkají stravování vašich dětí. Můžete si také zvolit, které informace vám mají být zasílány. Na stránkách objednávkového systému si můžete vybrat ze dvou hlavních chodů (neplatí pro mateřskou školu), kliknutím na období objednávky se zobrazí jídelní lístek, vyberete si menu číslo 1, případně menu číslo 2, označíte. Při odhlášení zůstanou políčka neoznačená!

Téměř každý pokrm obsahuje alergeny, které si můžete zobrazit kliknutím na ikonku, je zde také uveden podrobný seznam alergenů podle čísel. Pod další ikonkou je uvedeno datum a hodina, kdy můžete odhlásit nebo přihlásit své dítě ke stravování. Prosím, dodržujte termíny přihlášek i odhlášek, telefonické odhlašování již nebude možné! Rodiče také mohou své děti odhlásit prostřednictvím SMS zprávy. Návod naleznete zde. Systém umožní rodičům sledovat výši svého konta a veškeré došlé platby. Rodiče získají podrobný přehled o stravování svých dětí, zobrazí se jim čas, kdy si dítě vyzvedlo stravu a také pokud si stravu nevyzvedlo. Co se týká plateb stravného, doporučuji rodičům, aby stravné uhradili včas a předešli zbytečným komplikacím. Od října bude strávníkovi povolena strava pouze do výše jeho konta, což znamená, že v případě neuhrazení stravného dojde k automatickému zablokování strávníka (týká se i dětí mateřských škol). V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou stravu odhlásit do 7.00 hodin varného dne, pozdější odhláška nebude možná. V den náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte!Doporučuji rodičům, aby přihlašování a odhlašování svých dětí prováděli pozorně, za případné nesrovnalosti v odhláškách již vedoucí školní jídelny nenese odpovědnost.

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně finanční normy stravného:

Mateřská škola

Děti věkové kategorie 3 – 6 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 20,- Kč
Svačina 6,- Kč
Celkem 33,- Kč

Děti věkové kategorie 7 – 10 let
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 38,- Kč

Nové ceny stravného od 1. 9. 2020

Přeji Vám všem úspěšný začátek školního roku.
Vedoucí školní jídelny Bc. Soňa Calábková


Dobrou chuť přeje kolektiv zaměstnanců ŠJ!

Stravování zajišťuje:
Centrální školní vývařovna při ZŠ Kravaře
Komenského 658/14

Hlavní kuchařka: Anna Killnarová
Vedoucí školní jídelny: Bc. Soňa Calábková

tel.: 553 671 104