Stravování

 

Objednávání stravy přes internet.
Návod na objednávání stravy pomocí SMS zprávy.

Majitelé chytrých telefonů se systémem Android si mohou stáhnout aplikaci do telefonu.


Objednávání stravy přes internet (www.strava.cz). Přístupovým heslem strávníka je jeho variabilní symbol a jméno.

Příklad:
Jméno: Nováková Jana
Variabilní symbol: 5589

Vyplním tabulku, kde uvedu číslo jídelny 0800
Jméno: novakova.jana
Heslo 5589

Tímto se dostanu na stránky našeho objednávkového systému a mohu si odhlásit nebo přihlásit stravu na období, které mi systém nabídne. Po vstupu do systému si změňte přístupové heslo! Změna hesla je doporučením a prevencí před vstupem nepovolaných osob na objednávky a konto vašeho dítěte. Kliknutím na nastavení se zobrazí tabulka, ve které si změníte heslo a podle zvážení uvedete svůj e-mail. Tak získáte všechny potřebné informace, které se týkají stravování vašich dětí. Můžete si také zvolit, které informace vám mají být zasílány. Na stránkách objednávkového systému si můžete vybrat ze dvou hlavních chodů (neplatí pro mateřskou školu), kliknutím na období objednávky se zobrazí jídelní lístek, vyberete si menu číslo 1, případně menu číslo 2, označíte. Při odhlášení zůstanou políčka neoznačená!

Téměř každý pokrm obsahuje alergeny, které si můžete zobrazit kliknutím na ikonku, je zde také uveden podrobný seznam alergenů podle čísel. Pod další ikonkou je uvedeno datum a hodina, kdy můžete odhlásit nebo přihlásit své dítě ke stravování. Stravu lze přihlásit vždy v pracovní den do 10,00 hodin na následující den a odhlašuje se nejpozději do 7,00 hodin stávajícího pracovního dne. Prosím, dodržujte termíny přihlášek i odhlášek, telefonické přihlašování a odhlašování již nebude možné! Rodiče také mohou své děti přihlásit a odhlásit prostřednictvím SMS zprávy. Návod naleznete zde. Systém umožní rodičům sledovat výši svého konta a veškeré došlé platby. Co se týká plateb stravného, doporučuji rodičům, aby stravné uhradili včas a předešli zbytečným komplikacím. Od října bude strávníkovi povolena strava pouze do výše jeho konta, což znamená, že v případě neuhrazení stravného dojde k automatickému zablokování strávníka (týká se i dětí mateřských škol). V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou stravu odhlásit do 7.00 hodin varného dne, pozdější odhláška nebude možná. V den náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte! Doporučuji rodičům, aby přihlašování a odhlašování svých dětí prováděli pozorně, za případné nesrovnalosti v odhláškách již vedoucí školní jídelny nenese odpovědnost.

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně ceny stravného:

Mateřská škola

Děti věkové kategorie 3 – 6 let
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 21,- Kč
Svačina 8,- Kč
Celkem 38,- Kč

Děti věkové kategorie 7 – 10 let
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 8,- Kč
Celkem 43,- Kč

Ceník stravného 2021

Přeji Vám všem úspěšný začátek školního roku.
Vedoucí školní jídelny Martina Šulová


Dobrou chuť přeje kolektiv zaměstnanců ŠJ!

Stravování zajišťuje:
Centrální školní vývařovna při ZŠ Kravaře
Komenského 658/14

Hlavní kuchařka: Anna Killnarová
Vedoucí školní jídelny: Martina Šulová

tel.: 553 671 104