Stravování

 

Objednávání stravy přes internet.
Návod na objednávání stravy pomocí SMS zprávy.

Majitelé chytrých telefonů se systémem Android si mohou stáhnout aplikaci do telefonu.


Objednávání stravy přes internet (www.strava.cz). Přístupovým heslem strávníka je jeho variabilní symbol a jméno.

Příklad:
Jméno: Nováková Jana
Variabilní symbol: 5589

Vyplním tabulku, kde uvedu číslo jídelny 0800
Jméno: novakova.jana
Heslo 5589

Tímto se dostanu na stránky našeho objednávkového systému a mohu si odhlásit nebo přihlásit stravu na období, které mi systém nabídne. Po vstupu do systému si změňte přístupové heslo! Změna hesla je doporučením a prevencí před vstupem nepovolaných osob na objednávky a konto vašeho dítěte. Kliknutím na nastavení se zobrazí tabulka, ve které si změníte heslo a podle zvážení uvedete svůj e-mail. Tak získáte všechny potřebné informace, které se týkají stravování vašich dětí.

Téměř každý pokrm obsahuje alergeny, které si můžete zobrazit kliknutím na ikonku, je zde také uveden podrobný seznam alergenů podle čísel.

Pod další ikonkou je uvedeno datum a hodina, kdy můžete odhlásit nebo přihlásit své dítě ke stravování – stravu lze přihlásit i odhlásit vždy v pracovní den do 11,00 hodin na následující den. Prosím, dodržujte termíny přihlášek i odhlášek, telefonické přihlašování a odhlašování již nebude možné! Výjimka bude v pondělí ráno, kdy bude možné odhlásit stravu na tento den do 7.00 hodin s ohledem na nečekané události v průběhu víkendu.

Rodiče také mohou své děti přihlásit a odhlásit prostřednictvím SMS zprávy. Návod naleznete zde. Systém umožní rodičům sledovat výši svého konta a veškeré došlé platby. Co se týká plateb stravného, doporučuji rodičům, aby stravné uhradili včas a předešli zbytečným komplikacím. Strávníkovi bude povolena strava pouze do výše jeho konta, což znamená, že v případě neuhrazení stravného dojde k automatickému zablokování strávníka (týká se i dětí mateřských škol). V den náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu, další dny nemoci si rodiče stravu odhlásí. Je nutné opětovné přihlášení po ukončení nemoci dítěte!

Doporučuji rodičům, aby přihlašování a odhlašování svých dětí prováděli pozorně, za případné nesrovnalosti v odhláškách již vedoucí školní jídelny nenese odpovědnost.

Od 1. 9. 2022 dochází ke změně ceny stravného:

Mateřská škola

Děti věkové kategorie 3 – 6 let
Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 22,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celkem 42,- Kč

Děti věkové kategorie 7 – 10 let
Přesnídávka 10,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 10,- Kč
Celkem 48,- Kč

Přeji Vám všem úspěšný začátek školního roku.
Vedoucí školní jídelny Martina Matuštíková


Dobrou chuť přeje kolektiv zaměstnanců ŠJ!

Stravování zajišťuje:
Centrální školní vývařovna při ZŠ Kravaře
Komenského 658/14

Hlavní kuchařka: Pavlína Hurníková
Vedoucí školní jídelny: Martina Matuštíková

tel.: 553 671 104