HRUŠKA

 

Vaše děti učí  paní učitelka Beáta Moravcová a paní učitelka Iveta Děkanová.

O čistotu a výdej stravy ve třídě se stará paní Romana Kudelová.