HRUŠKA

 

Vaše děti učí  paní učitelka Bc. Pavlína Šumberová a paní učitelka Iveta Děkanová.

O čistotu a pořádek se stará paní Romana Kudelová.