HRUŠKA

 

Vaše děti učí  paní učitelka Bc. Pavlína Šumberová a paní učitelka Michaela Rubá.

O čistotu a pořádek se stará paní Věra Taborová.