HRUŠKA

Vaše děti učí paní učitelka Bc. Blanka Postulková – ředitelka školy a paní učitelka Bc. Pavlína Šumberová, dále pak Charlotte Řeháčková – učitelka, školní asistent – nepedagogický pracovník (hrazeno z projektu „Poznáváme svět“ – viz. Projekty). O čistotu a pořádek se stará paní Věra Taborová.

Komentáře nejsou povoleny.