BERUŠKA

 

Vaše dětí učí paní učitelka Charlotte Řeháčková, paní učitelka Bc. Blanka Postulková – ředitelka mateřské školy a paní učitelka Veronika Pfeilerová.

O čistotu a výdej stravy ve třídě se stará paní Marcela Koneczná – školnice.