BERUŠKA

 

Vaše dětí učí paní učitelka Bc. Markéta Paverová, paní učitelka Bc. Blanka Postulková – ředitelka mateřské školy a paní učitelka Veronika Pfeilerová.

O čistotu a pořádek se stará paní Marcela Koneczná – školnice.