BERUŠKA

 

Vaše dětí učí paní učitelka Bc. Markéta Paverová a paní učitelka Michaela Rubá.

O čistotu a pořádek se stará paní Marcela Koneczná – školnice.