BERUŠKA

Vaše dětí učí paní učitelka Kateřina Hahnová a paní učitelka Markéta Paverová. O čistotu a pořádek se stará paní Marcela Koneczná – školnice.

Komentáře nejsou povoleny.