Blanka Postulková

Vývoj řeči u dítěte, jak předcházet logopedickým vadám, role rodiče při rozvoji řeči a výslovnosti u dítěte – aneb jak předcházet možným neúspěchům ve škole

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vývoj řeči u dítěte, jak předcházet logopedickým vadám, role rodiče při rozvoji řeči a výslovnosti u dítěte – aneb jak předcházet možným neúspěchům ve škole
Zář 132021
 

Rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku, zveme vás na další pokračování
ze série webinářů, které pro vás připravuje a lektoruje speciální pedagožka Lenka
Bínová.

Pozvánku na webinář  stahujte zde

Webinář je pro rodiče v rámvi projektu MAP II zdarma!!!!

Přečtěte si….

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přečtěte si….
Srp 312021
 

V sekci Dokumenty ke stažení jsou dokumenty, ve kterých najdete základní informace o vzdělávání Vašich dětí v mateřské škole.

Důležité informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID -19

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité informace k provozu MŠ ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID -19
Srp 312021
 

V souvislosti s epidemiologickou situací je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření:

  • Do budovy školy mohou vstoupit pouze osoby nevykazující infekční onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota atd.)
  • Žádáme rodiče a ostatní návštěvníky školy, aby si vzápětí po vstupu do budovy dezinfikovali ruce.
  • Pobyt zákonných zástupců a pověřených osob omezte na nezbytně nutnou dobu.
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Více si přečtěte zde:

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ KRAVAŘE PRO ŠK. ROK 2021_2022

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

MANUÁL MŠMT OD 1.9.2021

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost jakýmkoliv sebemenším příznakům nemoci  a dítě s těmito příznaky do mateřské školy nevodili.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Za kolektiv MŠ Blanka Postulková

Informace o přihlášení stravy

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o přihlášení stravy
Srp 302021
 

Ve středu 1. září 2021 budou mít všechny děti stravu nahlášenou – v případě nemoci si stravu odhlaste v systému, rodiče nových dětí telefonicky ve ŠJ nejpozději ráno do 7 hodin – tel. 553 671 104.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Srp 232021
 

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 15 hodin v jednotlivých třídách. Dostavte se prosím jen jeden zákonný zástupce a bez dětí. Účast je nutná !!!

ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MŠ VE DNECH 16. – 31. 8. 2021

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ORGANIZACE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MŠ VE DNECH 16. – 31. 8. 2021
Srp 042021
 

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA, KVĚTINKY A HRUŠKY

TŘÍDA SLUNÍČKO– DĚTI ZE SLUNÍČKA, BERUŠKY, MOTÝLKŮ A Z MŠ KRAVAŘE – KOUTY

(PŘÍPADNOU ZMĚNU ORGANIZACE OZNÁMÍME)

TŘÍDA MOTÝLEK BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace stanovuje úplatu za PV na měsíc srpen 2021 ve výši 160,- Kč.

Úplatu nebudou platit děti, které byly řádně odhlášeny z prázdninové docházky nejpozději do 30. 6. 2021.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ VE ŠKOLCE 🙂

Poděkování rodičům

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování rodičům
Čvc 202021
 

Školní rok 2020/2021 byl velmi ovlivněn děním kolem nemoci COVID 19. Všichni jsme museli pružně reagovat na nejrůznější nařízení a přizpůsobit provoz školy tak, aby jsme zajistili bezpečný pobyt dětí, zaměstnanců i rodičů. Díky Vaší vstřícnosti a trpělivosti jsme společně zvládli distanční vzdělávání v době uzavření MŠ a následné testování dětí.
Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.
Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.
Na ostatní se po prázdninách budeme těšit.

Blanka Postulková a kolektiv MŠ Petra z Kravař

Canisterapie

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Canisterapie
Čvc 202021
 

V červnu proběhla v naší školce vzdělávací aktivita v rámci projektu Místní akční plán II „Pes přítel člověka aneb Setkání s canisterapeutickými psy“.
Paní Šarka Blokeschová děti seznámila se základními dovednostmi při soužití se psem (jak vlastním, tak cizím). Děti viděly různé pomůcky – obojky, vodítka, granule, pamlsky, očkovací průkazy, průkazy původu, obrázky psích plemen a další zajímavé předměty související s výcvikem psů, dozvěděly se zajímavosti o výchově a péči o psa od štěněte až po dospělého psa – potřeby psa, veterinární péče. výcvik… V neposlední řadě děti viděly ukázku základní psí poslušnosti a vyzkoušely si samotnou canisterapii.

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Fotografie nejen z této akce najdete ve fotogalerii.

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání během prázdnin

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o úplatě za předškolní vzdělávání během prázdnin
Čvc 202021
 

Provoz mateřské školy bude přerušen ve dnech 1. 7. 2021 – 13. 8. 2021

Omezený provoz bude ve dnech 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace stanovuje úplatu za PV na měsíc červenec 2021 ve výši 0,-Kč (přerušen provoz MŠ), na měsíc srpen 2021 ve výši 160,- Kč.

Pokud je dítě přihlášeno k docházce do MŠ v srpnu provede zákonný zástupce úhradu za tento měsíc:

  • u dítěte z MŠ Petra z Kravař bezhotovostně na účet MŠ do 20. 8. 2021,
  • u dítěte z MŠ Kravaře – Kouty hotově, nejpozději do 20. 8. 2021 (případně v jiný termín po dohodě s ředitelkou MŠ) příjmovým dokladem v ředitelně mateřské školy.

Úplatu nebudou platit děti, které budou řádně odhlášeny z prázdninové docházky nejpozději do 30. 6. 2021.

Pokud vaše dítě nebude o prázdninách navštěvovat MŠ, tak si zrušte trvalý příkaz. Děkuji.

Informace o organizaci prázdninového provozu zveřejníme v první polovině srpna.