Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 15

Važení rodiče,

na základě mimořádného opatření KHS v Ostravě ze dne 17. 7. 2020 je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, šátek, šál aj.) ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště. Výjimku tvoří mimo jiné děti v MŠ při pobytu v MŠ a pedagogičtí pracovníci v MŠ.

Do budovy MŠ proto vstupujte s ochranou dýchacích cest (ústa i nos)!!!!!

Mimořádné opatření č. 15 si přečtěte zde: Mimořádné opatření č.15

Podmínky pro provoz MŠ si přečtěte zde: Podmínky pro provoz MŠ Kravaře_mimořádné opatření

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce příslušné územní pracoviště KHS.

Při vstupu do šatny budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor  MŠ vstupovat, aby si dezinfikovali ruce. Zákonný zástupce se zdržuje v budově nezbytně nutnou dobu a to pouze ve společných prostorách školy, nevstupuje do třídy, ani umývárny.

Vzdělávací činnosti budou probíhat pouze v rámci jednotlivých tříd, skupiny dětí se nebudou potkávat, pokusíme se toto zajistit i na zahradě.

Od 20. 7. 2020 při příchodu do MŠ znovu podepíšete čestné prohlášení.

Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 15

Nastává čas letních prázdnin a dovolených. Určitě se všichni těšíte.

Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.

Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.

Na ostatní se po prázdninách budeme těšit.

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.

Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Telefonní čísla do jednotlivých tříd

Třída Jablíčko – 558 844 434

Třída Květinka – 558 844 431

Třída Hruška – 558 844 432

Třída Sluníčko – 558 844 435

Třída Beruška – 558 844 433

Třída Motýlek – 777 422 515

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telefonní čísla do jednotlivých tříd

ORGANIZACE PROVOZU MŠ VE DNECH 1. – 31. 7. 2020

TŘÍDA HRUŠKA – DĚTI Z JABLÍČKA, KVĚTINKY A HRUŠKY

TŘÍDA BERUŠKA – DĚTI ZE SLUNÍČKA, BERUŠKY, MOTÝLKŮ A Z MŠ KRAVAŘE – KOUTY

(PŘÍPADNOU ZMĚNU ORGANIZACE OZNÁMÍME)

TŘÍDA MOTÝLEK BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

V červenci se platí úplata za PV v plné výši – 300,- Kč. Úplatu platí jen děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz (předškoláci neplatí).

Úplatu nebudou platit děti, které budou řádně odhlášeny z prázdninové docházky nejpozději do 30. 6. 2019.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ORGANIZACE PROVOZU MŠ VE DNECH 1. – 31. 7. 2020

Tablo předškoláků

Tablo předškoláků si můžete prohlédnout ve výloze obchodu firmy Spoltex na ulici Náměstí – děkujeme tímto majitelům za možnost umístění tabla.

Velké poděkování patří rodičům, kteří nám dodali krásné fotografie dětí na tablo.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tablo předškoláků

Informace k platbám úplaty za předškolní vzdělávání

MŠ byla v březnu otevřena do 16. 3. 2020 , od 17. 3. 2020 byl provoz MŠ přerušen – mimo provoz byla víc než 5 pracovních dnů v měsíci, z toho důvodu budou zákonní zástupci hradit pouze poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen PV).

V provozu byla MŠ 11 dní z 22 pracovních dnů, což je polovina. Za březen byla stanovena úplata za PV na 150,- Kč.

V dubnu byl provoz MŠ přerušen, rodiče úplatu za PV za tento měsíc hradit nebudou.

V květnu byla MŠ v provozu 5 dnů – úplata za PV je stanovena na 75,- Kč (platí všechny děti kromě předškoláků).

V červnu se platí úplata za PV v plné výši – 300,- Kč (platí všechny děti kromě předškoláků).

V červenci se platí úplata za PV v plné výši – 300,- Kč. Úplatu platí jen děti, které jsou přihlášené na prázdninový provoz (předškoláci neplatí). Úplatu nebudou platit děti, které budou řádně odhlášeny z prázdninové docházky nejpozději do 30. 6. 2019.

V srpnu 2020 se úplata za PV neplatí (přerušen provoz MŠ).

Přeplatky budou vráceny na začátku září 2020.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k platbám úplaty za předškolní vzdělávání

Změna termínu přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje změnu v termínu přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin. Po dohodě se zřizovatelem rozhodla ředitelka o prodloužení prázdninového provozu o 2 týdny. Tímto krokem chceme zmírnit dopady uzavření MŠ v době nouzového stavu a vyjít tak vstříc zejména zaměstnaným rodičům.

V Mateřské škole Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace bude provoz přerušen v době  od  3. srpna 2020 do 31. srpna 2020.

V době přerušení provozu MŠ se bude provádět plánovaná údržba, malování třídy Jablíčko, výměna podlahové krytiny, instalace nového herního prvku na zahradě a velký úklid. Dále budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Od 17.srpna 2020 do 31.srpna 2020 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

1. července 2020 – 31. července  2020 je mateřská škola v provozu – úplatu neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.

Nahlášené a předem neomluvené děti platí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc červenec v plné výši !!!!

Omluvit je důležité nejpozději do 30. 6. 2020.

Upozornění –  nikdo neplatí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc srpen – MŠ není v provozu.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna termínu přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v ředitelně mateřské školy v pondělí 1. 6. 2020 od 7 do 14 hodin.

Mateřská škola má naplněnou kapacitu a více dětí přijmout nemůže, nabízíme Vám proto možnost umístit Vaše dítě v MŠ Šrámkova Opava.

Kontakt na paní ředitelku:  Bc. Sylvie Graf, tel. 730 897 897,  734 820 733

Věřím, že Vám to pomůže vyřešit případné těžkosti spojené s nepřijetím Vašeho dítěte v naší mateřské škole.

Bc. Blanka Postulková

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí o nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 pod přiděleným registračním číslem

V případě, že Vaše dítě bylo přijato a vy se rozhodnete, že nastoupí do jiné MŠ  informujte prosím o této skutečnosti ředitelku MŠ.

Informační schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých dětí proběhne v úterý 25. 8. 2020 v 15 hodin ve třídě SLUNÍČKO. Dostavte se prosím jen jeden zákonný zástupce a bez dětí. Účast je nutná !!!

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ:

tel.č.: 777 422 567

e-mail: mskravare@kravare.cz

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

Od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu.

Rozhodli jsme se, že na rozdíl od některých MŠ, nebudeme formálně omezovat docházku dětí podle věku, podle zaměstnanosti rodičů, podle toho, zda je některý z rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené ani podle toho, zda je doma starší sourozenec, který nedochází do školy. Přesto Vás prosíme, abyste důkladně zvážili potřebnost docházky Vašeho dítěte a dávali děti do MŠ na nezbytně nutnou dobu. Můžete využít docházku jen v některé dny nebo jen na dopoledne. Snížením počtu dětí také snížíme riziko nákazy.

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Nezapomeňte dětem přihlásit stravu. Stravu musíte přihlásit nejpozději v pátek 22. 5. 2020 do 10 hodin. Pokud nebude mít dítě nahlášenou stravu nemůže být do MŠ  přijato!!!

Podmínky pro provoz s důrazem na ochranu zdraví všech účastníků vzdělávání v MŠ Kravaře, Petra z Kravař příspěvková organizace si přečtěte zde:

Podmínky pro provoz MŠ Kravaře_mimořádné opatření

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ochraně zdraví si přečtěte zde:

Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Při prvním vstupu do MŠ odevzdají rodiče vyplněný formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků infekčního onemocnění (s aktuálním datem), který přikládám v příloze, a bude také k dispozici v šatnách jednotlivých tříd:

Čestné prohlášení

Mateřská škola se postupně připravuje na obnovení provozu tak, abychom  dodrželi všechny podmínky pro ochranu zdraví dětí, zaměstnanců i Vás rodičů… Ale potřebujeme zejména Vaši pomoc a ohleduplnost. Prosím, zvažte nutnost přítomnosti Vašeho dítěte ve školce, omezte maximálně délku jejich pobytu. Věřím, že je epidemie na ústupu a situace se normalizuje, ale odborníci stále varují před druhou vlnou.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OBNOVENÍ PROVOZU MŠ