Informace k provozu MŠ od 10. 5. 2021

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k provozu MŠ od 10. 5. 2021
Kvě 052021
 

Vážení rodiče, od 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena v běžném provozu pro všechny děti – děti nebudou testovány a při pobytu v MŠ nemusí mít roušku.

!!!!!!!!Pokud vaše dítě nenastoupí odhlaste si stravu !!!!!!!!

 

Více čtěte zde: Informace k provozu škol od 10. května 2021

 

Prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost jakýmkoliv sebemenším příznakům nemoci  a dítě s těmito příznaky do mateřské školy nevodili.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Za kolektiv MŠ Blanka Postulková

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin
Dub 192021
 

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v době od 1.července do 13.srpna 2021.

V době přerušení provozu MŠ se bude provádět plánovaná údržba, oprava vodoinstalace, malování, velký úklid. Dále budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Od 1.července do 16.července 2021 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Upozornění –  nikdo neplatí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc červenec – je zavřeno.

16.srpna– 31.srpna 2021 je mateřská škola v provozu – úplatu neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a ty děti, které budou předem omluveny z docházky.

Nahlášené a předem neomluvené děti platí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc srpen!!!!!

Omluvit je důležité nejpozději do 30. 6. 2021.

Během května nahlaste docházku svých dětí o prázdninách učitelkám ve třídách.

V Kravařích 19. 4. 2021                                              Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Informace k testování

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k testování
Dub 112021
 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6.15 do 9 hodin. Testovací místnost se nachází v areálu MŠ, vchod od kostela (označeno šipkami).

Pokud tyto dny dítě v MŠ nebude, bude testováno první den jeho nástupu a pak opět dle rozvrhu – např.: pokud dítě nastoupí do MŠ ve středu, bude se testovat ve středu – v první den nástupu a pak ve čtvrtek – podle plánu

Pokud ve dnech testování (tj. pondělí a čtvrtek) místo zákonného zástupce přivede do MŠ jiná pověřená osoba, musí mít tato osoba  písemné pověření zákonného zástupce k asistenci při provádění testu a zároveň s touto asistencí souhlasit !!!!!!! Pověření si můžete stáhnout zde: Pověření k zastupování zákonného zástupce při testování

Test se provádí tzv. samoodběrem. Je nutné postup nastudovat prostřednictvím videa – viz odkaz níže.

Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu samotestování :  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Všichni přítomní mají po celou dobu testování správně nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Po celou dobu testování Vám budou nápomocni zaměstnanci MŠ 🙂

Postup testování:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky,
  aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní
  dírky.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
 • a otočte jej asi 10x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Plakátek si můžete stáhnout zde: Postup testování_leták

Pokud bude test pozitivní v pondělí, budete neprodleně kontaktovat dětského lékaře, který dítě vyšle na PCR test. Pokud bude negativní, dítě může nastoupit do MŠ
s prokázáním negativního PCR testu. Do té doby do vzdělávání nemůže být přijato. Ostatní děti se mohou účastnit vzdělávání.
Pokud bude test pozitivní ve čtvrtek, budete postupovat stejně jako v pondělí, avšak ostatní děti z dané třídy nemohou zůstat v MŠ. Jejich rodiče budou kontaktováni a
jejich povinností je zajistit vyzvednutí dítěte v co nejkratší době a ponechání si ho doma až do výsledků PCR testu daného dítěte. V případě, že PCR test daného dítěte bude
negativní, mohou všechny děti opět nastoupit do MŠ, v případě, že bude pozitivní, ředitelka školy nahlásí jména dětí KHS.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách: Přehled návazných postupů

Vážení rodiče, situace, která nás čeká zítra a v dalších dnech je pro všechny nová a věřím, že ji společnými silami zvládneme v co největší pohodě a usnadníme tak návrat našim dětem mezi kamarády do školky 🙂

Za kolektiv MŠ Blanka Postulková

Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Dub 092021
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 proběhne dne 5. 5. 2021.

Bližší informace a tiskopisy najdete v dokumentech ke stažení: http://mskravare.cz/dokumenty-ke-stazeni/

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 777 422 567 nebo e-mailem skolka@mskravare.cz

Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ

Informace o provozu MŠ od 12. 4. 2021

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o provozu MŠ od 12. 4. 2021
Dub 082021
 

Dle aktuálních vládních nařízení Vám oznamuji, že od 12.4.2021 mohou do MŠ nastoupit děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti narozené do 31. 8. 2015) a děti, na které se nevztahuje povinná předškolní docházka, a to v případě, když jeden ze zákonných zástupců pracuje v níže uvedených profesích a tuto skutečnost doloží potvrzením zaměstnavatele. V případě, že budete mít o umístění Vašeho dítěte zájem, prosím o okamžité nahlášení z důvodu zajištění provozu školy dle vládních nařízení.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.” (Zdroj: Manuál k provozu škol vydaný 6.4.2021)

 

Všichni kdo vstupují do budovy MŠ musí mít respirátor. Děti, které do MŠ dochází, respirátor, roušku ani jinou ochranu úst mít během pobytu v MŠ nemusí.

 

Všechny děti se budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat neinvazními antigenními testy. Testovací místnost se nachází v areálu MŠ, vchod od kostela (označeno šipkami).

Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu samotestování :  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: Mimořádné opatření k testování žáků ve školách

S testováním pomůžou dětem zákonní zástupci, nebo osoby s písemným pověřením zákonného zástupce.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu (v ředitelně MŠ).

Děti, které se nebudou účastnit povinného vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budou omluveny a nemají nárok na poskytování distančního vzdělávání (přesto předpokládám, že dále budeme nabízet těmto dětem náměty na činnost).

Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ochraně zdraví si přečtěte zde:  Manuál k ochraně zdraví v MŠ

Každý den bude probíhat ranní filtr. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato !!!

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,  jakýkoliv jiný příznak akutní infekce dýchacích cest nebo náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit !!!

Mateřská škola se postupně připravuje na obnovení provozu tak, abychom  dodrželi všechny podmínky pro ochranu zdraví dětí, zaměstnanců i Vás rodičů… Ale potřebujeme zejména Vaši pomoc a ohleduplnost.

Těšíme se na setkání s Vámi a pevně věříme, že budete přistupovat zodpovědně k  dodržování podmínek pro ochranu zdraví nás všech!!!!!

Další informace a odpovědi na nejčastější otázky najdete zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Blanka Postulková a kolektiv MŠ

Informace o provozu MŠ od 29. 3. 2021

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o provozu MŠ od 29. 3. 2021
Bře 272021
 

Vážení rodiče, na základě písemného sdělení MŠMT Vám oznamuji, že je uzavření mateřské školy prodlouženo do 11. 4. 2021. O dalších případných změnách Vás budu opět informovat.

Informaci z MŠMT si můžete přečíst zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021

Protože bude provoz MŠ v dubnu přerušen na víc než 5 pracovních dnů v měsíci, budou zákonní zástupci za duben hradit pouze poměrnou část úplaty. Tato bude vypočítána podle skutečné doby přerušení provozu. Neplaťte zatím úplatu za duben, vyčkejte, až bude určena konečná částka.

V březnu byl provoz MŠ přerušen celý měsíc, rodiče úplatu za PV za tento měsíc hradit nebudou.

Nadále s Vámi budeme v kontaktu prostřednictvím distančního vzdělávání, e-mailové a telefonické komunikace.

Přejeme Vám především pevné zdraví, klidně prožitý předvelikonoční čas v kruhu nejbližší rodiny. Věříme, že se s Vámi brzy budeme vídat v mateřské škole.

Blanka Postulková a kolektiv MŠ

Distanční vzdělávání – Velikonoce

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Distanční vzdělávání – Velikonoce
Bře 272021
 

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…

Velikonoce 2021: datum Velkého pátku a Velikonočního pondělí

Podle našeho návodu si můžete uplést pomlázku:

Aktivity s velikonoční tématikou si můžete stáhnout zde:  VELIKONOCE

Velikonoční osení na poslední chvíli:  Pokud jste si uvědomili, že Velikonoce jsou už za pár dní, nemusíte zoufat, i tak si můžete připravit zelenou dekoraci. Stačí na misku položit vatu, která je velmi dobře nasáklá vodou a na ni vysejeme semínka řeřichy. Za 3 dny máte řeřichu okolo 4 centimetrů vysokou.

Velikonoční osení na poslední chvíli: Vysaďte řeřichu, hořčici nebo hrách | JenŽeny.cz

Upečte si netradiční mini mazance s tvarohovou náplní:

https://www.televizeseznam.cz/video/cuketka-pece/krasne-tvarohove-mazance-mini-verze-pekne-do-ruky-64145247

 

Přejeme Vám klidné svátky jara, které si i letos užijete se svými nejbližšími a především pevné zdraví všem. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy 🙂

Kreativní dílny: Velikonoce « Život na Praze 14

Vaše aktivity můžete zdokumentovat a fotky nám pošlete na skolka@mskravare.cz

Z došlých fotografií vytvoříme galerii a zveřejníme na www.mskravare.cz

Informace o provozu MŠ

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o provozu MŠ
Bře 212021
 

Vážení rodiče, na základě písemného sdělení MŠMT Vám oznamuji, že je uzavření mateřské školy prodlouženo do 28.3.2021. O dalších případných změnách Vás budu opět informovat.

Informaci z MŠMT si můžete přečíst zde:  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021

Přeji hezkou neděli. Blanka Postulková

Ponožková výzva

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ponožková výzva
Bře 212021
 

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. V tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky.

Proč zrovna ponožky? Protože chromozom má tvar ponožky. Datum 21.3. je také symbolické, protože lidé s Downovým syndromem mají o jeden 21. chromozom více. Mají tři místo dvou. Genetická porucha se odborně nazývá trizomie 21. chromozomu.

Výzva je určena všem, kteří chtějí projevit solidaritu a podpořit lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Zároveň rozšiřuje povědomí o tom, že lidská individualita dělá svět hezčí.

Zapoj se s námi a pošli foto 🙂