PROSINEC V MŠ KRAVAŘE

Prosinec bývá v naší školičce plný radostných okamžiků. Všichni se těšíme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Těšení se na tyto svátky dětem jsme zpestřili nejrůznějšími činnostmi a akcemi, jako jsou výroba vánočních dekorací, návštěva Mikuláše, zapalování svíček na adventním věnci, trhání „Barborky“, společné zdobení stromečku, setkání s rodiči u vánočního stromečku ve školce, zpívání vánočních koled, tvořivé dílničky, psaní dopisu pro Ježíška, rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček z ořechových skořápek, pečení perníčků, vánoční úklid hraček ve třídách – a samozřejmě čekání na Ježíška…

3.prosince dopoledne nám ve školce kouzelník Aleš Krejčí „vykouzlil“ vánoční atmosféru svými kouzly, které zaujaly nejen děti, ale i paní učitelky. V podvečer jsme na zahradě mateřské školy rozsvítili stromeček, zazpívali jsme si vánoční písně a koledy, zahřáli se vánočním punčem a zahájili jsme tak adventní čas.

4.prosince přišel do školky Mikuláš a jeho pomocníci anděl a čert. Děti je potěšily pěknou písničkou, za kterou dostaly sladkou nadílku.

Děti ze tříd Beruška, Hruška a Motýlek se vydaly na výstavu betlémů do Velkých Hoštic. Na zámku je srdečně uvítaly hoštické seniorky.

Ve středu 19. 12. vyvrcholilo naše těšení na dárečky slavnostním vánočním dnem… Mateřskou školou zněly koledy a vonělo cukroví od maminek. Vánoční pohádku „O jedličce“ nám zahrály děti ze třídy Sluníčko. A nakonec se rozezněl zvoneček, který oznámil, že Ježíšek už dárečky doručil pod stromečky ve všech třídách.

Děkujeme zřizovateli Městu Kravaře, všem sponzorům z řad rodičů dětí naší mateřské školy za podporu v roce 2018 a manželům Chválovým za zajištění stromečku a vánočního punče. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

Děkujeme Vám za nápady, podněty, za pomoc při organizaci akcí pro děti, ale taky za slova chvály…

Přejeme všem úspěšnou cestu rokem 2019.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

PROŽIJTE POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

PLNÉ MILÝCH PŘEKVAPENÍ A RADOSTNÝCH SETKÁNÍ.

ZAMĚSTNANCI MŠ PETRA Z KRAVAŘ

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU

V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

27. 12. 2018 – 1. 1. 2019

BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

VE STŘEDU  2. 1. 2019 BUDE PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH TŘÍD PROBÍHAT VE TŘÍDĚ JABLÍČKO.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE

NA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V PONDĚLÍ 3. 12. 2018 V 16.15 HODIN

OD 16.45 PROBĚHNE ADVENTNÍ POSEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

PŘINESTE SI ZVONEČEK, ROZSVÍTÍME STROMEČEK

PROSÍME VYUŽIJTE K ZAPARKOVÁNÍ SVÝCH VOZIDEL OKOLNÍ ULICE  (NOVODVORSKÁ, NÁMĚSTÍ, NÁDRAŽNÍ…) PŘÍPADNĚ PŘIJĎTE PĚŠKY 🙂

ZAMEZÍTE TAK DOPRAVNÍM KOMPLIKACÍM PŘED MŠ.

DĚKUJEME

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Telefonní čísla do jednotlivých tříd

Třída Jablíčko – 558 844 434

Třída Květinka – 558 844 431

Třída Hruška – 558 844 432

Třída Sluníčko – 558 844 435

Třída Beruška – 558 844 433

Třída Motýlek – 777 422 515

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přihlášení do fotogalerie

Přístupové údaje do jednotlivých alb ve fotogalerii jsou zveřejněny v šatnách.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zájmové kroužky pořádané ve spolupráci s CVČ Kravaře

Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat do konce září na stránkách CVČ Kravaře:

www.cvckravare.cz

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Šachy do škol

Šachový kroužek pro  MŠ Kravaře

Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily.

Šachová hra není pouze zábavou, ale její pomocí lze získat nebo posílit několik velmi cenných schopností mysli, které se pak stanou návyky použitelnými při každé příležitosti.

  • Předvídavosti, jež hledí do blízké budoucnosti a zvažuje následky, jaké může přinést nějaká akce.
  • Pozornosti, jež zkoumá celou šachovnici čili scénu akce: vzájemný poměr několika figur a jejich situaci. Zlepšuje se schopnost řešit problémy.
  • Opatrnosti, nevykonávat tahy zbrkle. Učí tvořit plány a prognózy.
  • Šachy zlepšuje paměť, rozvíjí tvořivost a originalitu.

Kroužek bude probíhat v MŠ (45min/týdně), a je bez poplatku.

Počet míst je omezen a je třeba předem dítě přihlásit – nejpozději do středy 26. 9. 2018 (přihlášky si vyzvednete u p.uč. ve třídách).

Pro každou dvojici bude připravena šachovnice a další materiály.

Hodiny povede trenér 3. třídy Tomáš Glabasňa,
pro případné informace volejte 773 909 113

Více informací o projektu:

Šachy do škol – kroužky v Českých Budějovicích

Šachy do škol v Sama doma na ČT1

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Namaluj svůj svět

1.9. 2018 proběhlo v Hlučíně vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj svůj svět, která je určena pro děti mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol na území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Motivem soutěže bylo zachytit každodenní život, zajímavosti, přírodní a kulturní krásy Hlučínska očima jeho nejmenších občanů, a to libovolnou výtvarnou technikou. Do soutěže se úspěšně zapojila také naše mateřská škola. Matouš Lefner ze třídy Beruška vyhrál 1. místo v kategorii MŠ Hlučínsko západ a stal se absolutním vítězem za celé Hlučínsko ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Poděkování patří taky paním učitelkám za přípravu a vedení dětí při tvorbě prací zapojených do soutěže.

Výstava prací bude k vidění v Kulturním domě Hlučín po celé září a následně na zámku v Kravařích.

Výsledky Namaluj svůj svět 09-2018

Blanka Postulková, ředitelka MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou v těchto dnech:

třída Květinka – středa, 12. 9. 2018

třída Sluníčko – čtvrtek, 13. 9. 2018

třída Beruška – pondělí, 17. 9. 2018

třída Hruška – úterý, 18. 9. 2018

třída Motýlek – středa, 19. 9. 2018

třída Jablíčko – čtvrtek, 20. 9. 2018

Prosíme Vás přijďte bez dětí.

Program:

Seznámení se školním řádem a s informacemi o ochraně osobních údajů

Organizační záležitosti – informace o provozu, nabídka kroužků aj.

Příspěvek rodičů

Informace učitelek o organizaci a programu třídy

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář