Milí rodiče a přátelé školy…

…nastává čas letních prázdnin a dovolených. Určitě se všichni těšíte.

Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.

Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.

Na ostatní se po prázdninách budeme těšit.

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.

Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU MŠ

V PRŮBĚHU HLAVNÍCH LETNÍCH PRÁZDNIN,  2. 7. 2018 – 20. 7 2018, BUDE PROVOZ MŠ OMEZEN.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO, SLUNÍČKO A MOTÝLEK.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA A KVĚTINKY

TŘÍDA SLUNÍČKO – DĚTI ZE SLUNÍČKA, HRUŠKY A BERUŠKY

TŘÍDA MOTÝLEK – DĚTI Z MOTÝLKŮ A Z MŠ KOUTY

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC ČERVENEC 2018 JE 195,- Kč. PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 2. 7. 2018 A 9. 7. 2018 V ŘEDITELNĚ ŠKOLY, NEBO NA ÚČET ŠKOLY.

23. 7. 2018 – 31. 8. 2018 BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

13. 8. 2018 – 31. 8. 2018 BUDOU NAHLÁŠENÉ DĚTI V MŠ KRAVAŘE –KOUTY.

ÚPLATA ZA PV NA MĚSÍC SRPEN 2018 JE 195,- Kč.  PLATBU PROVEĎTE HOTOVĚ 13. 8. 2018 V MŠ KRAVAŘE – KOUTY.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k PV si vyzvedněte v pátek 1. 6. 2018 od 7.00 do 13.00 v ředitelně MŠ. Případně Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Den Země se studenty Mendelova gymnázia v Opavě

Děkujeme paní Barboře Bitomské, která spolu se svými studenty připravila oslavu Dne Země pro děti ze všech tříd.

Den Země pro MŠ Kravaře

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Plavání pro předškoláky

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 8 lekcí po 45 minutách . Cena za celý plavecký kurz je 680,- Kč + cena za dopravu. Plavecká škola zajistí dopravce a oznámí cenu za dopravu po druhé lekci plavání.

Plavání bude probíhat vždy v pondělí od 9.15 do 10.00 hodin. První lekce proběhne 7. 5. 2018, poslední lekce bude 25. 6. 2018.  Pojedeme vlastním autobusem – v 8.45 odjezd od MŠ.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v době od 23. července do 31. srpna 2018.

V době uzavření MŠ se bude provádět plánovaná údržba, proběhne rekonstrukce sociálního zařízení pro dospělé ve třídách Květinka a Hruška, malování a velký úklid.

Od 13. 8. do 31. 8. 2018 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákonač. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2018/2019 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2018, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte,občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem si můžete vyzvednout v týdnu od 16. 4. 2018 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

 Ve čtvrtek 1. 3. 2018 v 15.30 hodin v učebně třídy 3.B v budově ZŠ na ulici Komenského (vchod do MŠ, třída Motýlek)

 proběhne

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Na programu budou základní informace o blížícím se zápisu do 1. třídy a diskuse

na téma školní zralost, školní připravenost.

Účast nutná!!!

Těšíme se na Vás.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ORGANIZACE PROVOZU MŠ 

V PRŮBĚHU JARNÍCH PRÁZDNIN, 5. 3. 2018 – 9. 3. 2018,

BUDE PROVOZ MŠ OMEZEN.

PROVOZ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH JABLÍČKO A KVĚTINKA.

TŘÍDA JABLÍČKO – DĚTI Z JABLÍČKA, SLUNÍČKA A MOTÝLKŮ

TŘÍDA KVĚTINKA – DĚTI Z KVĚTINKY, HRUŠKY A BERUŠKY

(PŘÍPADNOU ZMĚNU OZNÁMÍME)

TŘÍDA MOTÝLEK BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

DOCHÁZKU VAŠICH DĚTÍ NAHLASTE UČITELKÁM VE TŘÍDĚ. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář