Mateřská škola slaví 40 let

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mateřská škola slaví 40 let
Zář 062023
 
1. září 1983 se poprvé otevřely brány naší mateřské školy dětem. Za 40 let se v mateřské škole vzdělává už třetí generace dětí a vystřídalo se bezmála šest desítek pedagogů. K narozeninám dostala naše školička ten nejkrásnější dárek – nový, moderní pavilon…
Skoro po dvou letech stavebních prací jsme 30. 8. 2023 slavnostně otevřeli přístavbu mateřské školy. V novém pavilonu jsou umístěny 2 třídy.
Do mateřské školy na ulici Petra z Kravař se díky tomuto rozšíření mohla po několika letech vrátit třída s 28 dětmi, která byla umístěna v budově základní školy Kravaře. Kapacita mateřské školy navíc vzrostla o dalších 20 dětí.
Celkové náklady na tuto výstavbu činí 37 mil. Kč. Jedná se o jednu z největších investic města.  Na tento projekt má zřizovatel Město Kravaře podanou žádost o dotaci v IROP ve 20. výzvě v požadované výši 24 mil. Kč.
Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti pozvaných hostů a starostů Hlučínska.
Velké poděkování patří zastupitelům a zaměstnancům města, architektovi Ing. Adamovi Weczerkovi, kteří spolupracovali na tomto projektu.  Zhotovitelem stavby byla firma MIBORO s.r.o.
V odpoledních hodinách proběhlo setkání bývalých a současných zaměstnanců. Všichni si prohlédli prostory nových tříd a prošli si celou budovu mateřské školy, zavzpomínali na dobu kdy v mateřské škole pracovali. Všechny přítomné pozdravila také paní starostka Mgr. Monika Brzesková. O kulturní program se postaraly Viktorie Jařabová a Eva Westová, obě slečny v předškolním věku navštěvovaly naší mateřskou školu.
Nové prostory si budete moci prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří, který proběhne v pátek 15.9. od 14.30 do 17 hod!
                                                                                                                                                                                                                                                                                Blanka Postulková, MŠ Kravaře

Poděkování

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování
Čvc 112023
 

Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly, náměty pro zkvalitnění naší práce a za každodenní spolupráci. V neposlední řadě děkuji za vstřícnost a toleranci po dobu rekonstrukce mateřské školy.
Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.
Na ostatní děti se po prázdninách budeme těšit.

 

 

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.

Blanka Postulková a kolektiv MŠ Petra z Kravař

PROVOZ MŠ VE DNECH 21. – 31. 8 . 2023

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROVOZ MŠ VE DNECH 21. – 31. 8 . 2023
Čvn 272023
 

PROVOZ MŠ VE DNECH 21. – 31. 8. 2023

TŘÍDA KVĚTINKA – DĚTI Z KVĚTINKY, SLUNÍČKA A MOTÝLKŮ

TŘÍDA HRUŠKA– DĚTI Z JABLÍČKA, HRUŠKY, BERUŠKY A Z MŠ KRAVAŘE – KOUTY

(PŘÍPADNOU ZMĚNU ORGANIZACE OZNÁMÍME)

PŘIHLASTE DĚTEM STRAVU!!!

Organizace provozu během letních prázdnin

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace provozu během letních prázdnin
Čvn 122023
 

Od 1. července 2023  do 20. srpna 2023 –  přerušení provozu mateřské školy.

Od 1.  července 2023 do  21. července 2023  – provoz v  MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Od 21.srpna 2023  do 31.srpna 2023  –  mateřská škola v provozu.

 

Úplatu o prázdninách neplatí děti pro, které je předškolní vzdělávání povinné a ty děti, které budou předem omluveny z prázdninové docházky.

Výše úplaty za prázdninový provoz:  stahujte zde.

Omluvit dítě je důležité nejpozději do 30. 6. 2023.

Informace

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace
Čvn 092023
 

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 6. 2023 dojde, z důvodu terénních úprav v areálu MŠ, k uzavření vchodů

do tříd Beruška, Hruška a Květinka.

 

Vstup do MŠ bude možný vchodem

do třídy Sluníčko a Jablíčko – cestu označíme šipkami.

 

Děkuji za pochopení.

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Co nás čeká…

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co nás čeká…
Čvn 092023
 

Ve středu 14. 6. 2023   program „Draví ptáci“ na zahradě MŠ.

V pátek 16. 6. 2023 výlet do Raduně – dětská prohlídka zámku, procházka zámeckým parkem a sportovní disciplíny na hřišti.

Více informací u p. učitelek ve třídách.

Obě akce jsou hrazeny z příspěvku rodičů.

Rozhodnutí o přijetí dětí k PV

 Celá škola  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí o přijetí dětí k PV
Čvn 052023
 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem  stahujte zde.

V případě, že Vaše dítě bylo přijato a vy se rozhodnete, že nastoupí do jiné MŠ  informujte prosím o této skutečnosti ředitelku MŠ.

Vyplňte přihlášku ke stravování pro školní rok 2023/2024 a do konce června ji odevzdejte v mateřské škole. Přihlášku ke stravování stahujte zde.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku MŠ:

tel.č.: 777 422 567

e-mail: skolka@mskravare.cz