ORGANIZACE PROVOZU

V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

27. 12. 2018 – 1. 1. 2019

BUDE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN.

VE STŘEDU  2. 1. 2019 BUDE PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH TŘÍD PROBÍHAT VE TŘÍDĚ JABLÍČKO.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE

NA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V PONDĚLÍ 3. 12. 2018 V 16.15 HODIN

OD 16.45 PROBĚHNE ADVENTNÍ POSEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

PŘINESTE SI ZVONEČEK, ROZSVÍTÍME STROMEČEK

PROSÍME VYUŽIJTE K ZAPARKOVÁNÍ SVÝCH VOZIDEL OKOLNÍ ULICE  (NOVODVORSKÁ, NÁMĚSTÍ, NÁDRAŽNÍ…) PŘÍPADNĚ PŘIJĎTE PĚŠKY 🙂

ZAMEZÍTE TAK DOPRAVNÍM KOMPLIKACÍM PŘED MŠ.

DĚKUJEME

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Telefonní čísla do jednotlivých tříd

Třída Jablíčko – 558 844 434

Třída Květinka – 558 844 431

Třída Hruška – 558 844 432

Třída Sluníčko – 558 844 435

Třída Beruška – 558 844 433

Třída Motýlek – 777 422 515

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Přihlášení do fotogalerie

Přístupové údaje do jednotlivých alb ve fotogalerii jsou zveřejněny v šatnách.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Zájmové kroužky pořádané ve spolupráci s CVČ Kravaře

Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat do konce září na stránkách CVČ Kravaře:

www.cvckravare.cz

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Šachy do škol

Šachový kroužek pro  MŠ Kravaře

Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily.

Šachová hra není pouze zábavou, ale její pomocí lze získat nebo posílit několik velmi cenných schopností mysli, které se pak stanou návyky použitelnými při každé příležitosti.

  • Předvídavosti, jež hledí do blízké budoucnosti a zvažuje následky, jaké může přinést nějaká akce.
  • Pozornosti, jež zkoumá celou šachovnici čili scénu akce: vzájemný poměr několika figur a jejich situaci. Zlepšuje se schopnost řešit problémy.
  • Opatrnosti, nevykonávat tahy zbrkle. Učí tvořit plány a prognózy.
  • Šachy zlepšuje paměť, rozvíjí tvořivost a originalitu.

Kroužek bude probíhat v MŠ (45min/týdně), a je bez poplatku.

Počet míst je omezen a je třeba předem dítě přihlásit – nejpozději do středy 26. 9. 2018 (přihlášky si vyzvednete u p.uč. ve třídách).

Pro každou dvojici bude připravena šachovnice a další materiály.

Hodiny povede trenér 3. třídy Tomáš Glabasňa,
pro případné informace volejte 773 909 113

Více informací o projektu:

Šachy do škol – kroužky v Českých Budějovicích

Šachy do škol v Sama doma na ČT1

 

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Namaluj svůj svět

1.9. 2018 proběhlo v Hlučíně vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj svůj svět, která je určena pro děti mateřských škol a žáky základních a základních uměleckých škol na území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Motivem soutěže bylo zachytit každodenní život, zajímavosti, přírodní a kulturní krásy Hlučínska očima jeho nejmenších občanů, a to libovolnou výtvarnou technikou. Do soutěže se úspěšně zapojila také naše mateřská škola. Matouš Lefner ze třídy Beruška vyhrál 1. místo v kategorii MŠ Hlučínsko západ a stal se absolutním vítězem za celé Hlučínsko ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Poděkování patří taky paním učitelkám za přípravu a vedení dětí při tvorbě prací zapojených do soutěže.

Výstava prací bude k vidění v Kulturním domě Hlučín po celé září a následně na zámku v Kravařích.

Výsledky Namaluj svůj svět 09-2018

Blanka Postulková, ředitelka MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou v těchto dnech:

třída Květinka – středa, 12. 9. 2018

třída Sluníčko – čtvrtek, 13. 9. 2018

třída Beruška – pondělí, 17. 9. 2018

třída Hruška – úterý, 18. 9. 2018

třída Motýlek – středa, 19. 9. 2018

třída Jablíčko – čtvrtek, 20. 9. 2018

Prosíme Vás přijďte bez dětí.

Program:

Seznámení se školním řádem a s informacemi o ochraně osobních údajů

Organizační záležitosti – informace o provozu, nabídka kroužků aj.

Příspěvek rodičů

Informace učitelek o organizaci a programu třídy

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Usnadněte svým dětem nástup do MŠ

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, půjdeš d školky….“.

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, můžete být v MŠ jen chvíli a pak jít s dítětem domů apod.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.

8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.

V PONDĚLÍ 3. 9. 2018 ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.

VŠECHNO V NAŠÍ ŠKOLIČCE UŽ JE PŘIPRAVENO NA PŘÍCHOD VAŠICH DĚTÍ.

POKUD VAŠE DÍTĚ NENASTOUPÍ 3. 9. 2018, ODHLASTE SI STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář

Milí rodiče a přátelé školy…

…nastává čas letních prázdnin a dovolených. Určitě se všichni těšíte.

Děkujeme za podporu a pomoc, kterou jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.

Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme, ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese.

Na ostatní se po prázdninách budeme těšit.

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.

Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář