Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví

V pátek 10. května připravil  pan Lukáš Glabasnia spolu s kravařskými hasiči a městskou policií Kravaře pro děti z naší mateřské školy projektový den na téma „Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví“. Děti získaly informace o tom, jaká je pracovní náplň hasičů a policistů, prohlédly si veškeré vybavení hasičského  auta a vozidla městské policie, vyzkoušely si hasičské oblečení, ošetření zraněného nebo stříkat hadicí na cíl. Mladší hasiči ukázali, jak probíhá nácvik požárního útoku. Nakonec děti viděly skutečný zásah hasičů při záchraně člověka.

Tímto děkujeme panu Glabasniovi, který nám toto zábavné a poučné dopoledne připravil.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v ředitelně mateřské školy ve středu 5. 6. 2019 do 13 hodin, nebo Vám bude doručeno poštou.

Mateřská škola má naplněnou kapacitu a více dětí přijmout nemůže, nabízíme Vám proto možnost umístit Vaše dítě v okolních mateřských školách.

Mateřská škola Dolní Benešov, ředitelka  Mgr. Dagmar Kristová tel. 730 897 929

Mateřská škola Háj ve Slezsku, ředitelka Alice Hranošová, tel. 733 123 766

Mateřská škola Opava, Šrámkova, ředitelka Pavlína Poláková, tel. 730 897 897

Věřím, že Vám to pomůže vyřešit případné těžkosti spojené s nepřijetím Vašeho dítěte v naší mateřské škole.

Bc. Blanka Postulková

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhodnutí o nepřijetí

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 pod přiděleným registračním číslem

Informační schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých dětí proběhne v úterý 18. 6. 2019 ve třídě Hruška. Dostavte se prosím bez dětí. Účast je nutná.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem

Termíny zápisů v okolních mateřských školách

MŠ Kravaře – Kouty                              7. 5. 2019                8.00 – 15.30

MŠ Velké Hoštice                                  6. 5. 2019                8:00 – 15:00       ¨

MŠ Malé Hoštice                                   6. – 7. 5. 2019         8.00 – 16.00

MŠ Štítina                                              9. 5. 2019               10.00 – 16.00

MŠ Mokré Lazce                                   14.5.2019                10.00 – 16.00

MŠ Háj ve Slezsku                                 7. 5. 2019                 9.30 – 11.30

MŠ Smolkov                                           7. 5. 2019               14.00 – 15.00

MŠ Lhota u Opavy                                 7. 5. 2019               15.00 – 16.00

MŠ Bolatice                                            7. 5. 2019               12.15 – 16.00

MŠ Kobeřice                                           6. 5. 2019              13.00 – 16.30

MŠ Dolní Benešov                                15. 5. 2019             13.00 – 16.00

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky                  15. 5. 2019             10.00 – 16.00

Hlučín  MŠ Severní                                2. 5. 2019               9.00 – 15.00

Hlučín MŠ Dr. E. Beneše                       3. 5. 2019               9.00 – 12.00

Opava – všechny MŠ                             6. – 7. 5. 2019        8.00 – 16.00

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Termíny zápisů v okolních mateřských školách

DEN ZEMĚ

2. ročník Dne Země v MŠ Kravaře

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN ZEMĚ

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin v době od 1. července do 9. srpna 2019.

V době přerušení provozu MŠ se bude provádět plánovaná údržba a velký úklid. Dále budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.

Od 1. července do 12. července 2019 mají rodiče možnost přihlásit děti k docházce do MŠ Kravaře – Kouty, příspěvková organizace.

Upozornění nikdo neplatí úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc červenec – je zavřeno. V srpnu je otevřeno 12. – 30. 8. 2019 – úplatu neplatí jako vždy děti pro, které je předškolní vzdělávání povinné a ty děti, které budou předem omluveny z docházky (omluvit je důležité nejpozději do 30. 6. 2019).

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

DEN ZEMĚ

V PONDĚLÍ 29. 4. 2019 DOPOLEDNE PROBĚHNE

DEN ZEMĚ

VE SPOLUPRÁCI SE STUDENTY

MENDELOVA GYMNÁZIA V OPAVĚ.

PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ NEJPOZDĚJI V 8 HODIN VE SPORTOVNÍM OBLEČENÍ.

 V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBĚHNE AKCE V MŠ.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN ZEMĚ

Plavání pro předškoláky

Plavání je aktivita, která rovnoměrně zatěžuje svalstvo, napomáhá k otužování a zdokonalení tělesné kondice. Přitom je to zábava a dovednost na celý život. Proto v mateřské škole nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou Hastrmánek kurz plavání, který probíhá v aquaparku v Kravařích.

Plavání probíhá formou her. Děti jsou vždy rozděleny na skupiny. Jedna, která už „plave“ v hluboké vodě a druhá, která si na vodu teprve zvyká. Podle počtu dětí je řízen i počet instruktorů plavání. Pomůcky, které plavecká škola používá jsou pravidelně čištěny a zdravotně nezávadné.

Kurz plavání obsahuje celkem 10 lekcí po 45 minutách .

První lekce proběhne v pátek 26. 4. 2019, další lekce budou vždy  úterý v 9.15 – 10.00 hodin.

Dětem na plavání dejte: plavky a osušku. Plavecké čepice nevyžadujeme, ale u dětí s delšími vlasy jsou praktické. Pokud děti nebudou mít čepice, učešte jim vlasy z obličeje. Pokud jsou děti zvyklé na plavecké brýle (ne potápěčské) mohou si je na plavání vzít. Všechny věci dejte v igelitové tašce do batohu.

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plavání pro předškoláky

ZÁPIS DO MŠ

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 7. 5. 2019 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).

Dle novely školského zákona jsou obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské obvody spádových mateřských škol podle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové MŠ, se pro školní rok 2019/2020 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2019, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34, odst.3).

U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte pro potvrzení lékařem dítěte si můžete vyzvednout v týdnu od 15. 4. 2019 v MŠ, nebo si je stáhnout z internetových stránek MŠ www.mskravare.cz

Na Vaše děti se těší kolektiv pracovnic mateřské školy!

 

Rubriky: Celá škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO MŠ

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

proběhne

ve čtvrtek 28. 2. 2019 v 15.30 hodin v učebně třídy 1.B v budově ZŠ na ulici Komenského (vchod do MŠ, třída Motýlek)

Na programu budou základní informace o blížícím se zápisu do 1. třídy a diskuse

na téma školní zralost, školní připravenost.

Účast nutná!!!

Těšíme se na Vás.

Rubriky: Celá škola | Napsat komentář